Inspectie SZW wil dat bedrijven meer investeren in veiligheidscultuur

Inspectie SZW wil dat bedrijven meer investeren in veiligheidscultuur

Woensdag 10 april 2019

Inspectie SZW wil dat bedrijven meer investeren in veiligheidscultuur

Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval vorig jaar met 4% steeg. In 2017 vonder er 4.212 arbeidsongevallen plaats, in 2018 4.368. Daarbij vielen 71 dodelijke slachtoffers, een forse stijging ten opzichte van de 54 dodelijke slachtoffers in 2017.

Meer werk maken van veilige arbeidsmiddelen en veiligheidsprocedures

Inspectie SZW constateert dat veilig werk niet vanzelfsprekend is. Een verklaring is dat er gevraagd wordt steeds sneller en efficiënter te werken. Met als gevolg meer onveilige situaties en meer ongelukken. Inspectie SZW roept bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken.

Cijfers over arbeidsongevallen

  • Ongelukken tijdens het werk komen relatief meer voor bij kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers.
  • Per 100.000 werknemers van kleine bedrijven zijn 67 mensen betrokken bij een ongeval.
  • Bij middelgrote en grote bedrijven zijn dat respectievelijk 46 en 11 personen.
  • Jongeren tussen 15 en 24 jaar en ouderen zijn vaker betrokken bij arbeidsongevallen.

Meest voorkomende ongelukken

  • Vallen van hoogte
  • Gegrepen worden door bewegende delen van een machine
  • Geraakt worden door vallende objecten
  • Aanrijdingen

Veranderingen bij Inspectie SZW voor betere controle

Bij het onderzoek naar de toedracht van ernstige arbeidsongevallen bekijkt de Inspectie SZW of er regels zijn overtreden en hoe een ongeval voorkomen kan worden. Deze onderzoeken zijn nauwgezet en daarmee tijdrovend. De Inspectie SZW breidt daarom momenteel het aantal medewerkers uit om gaandeweg de balans tussen ongevalsonderzoek en proactieve inspecties te herstellen. Ook bekijkt de Inspectie SZW de mogelijkheid dat bedrijven na een ongeval zelf met een verbeterplan komen waarin goede preventieve maatregelen staan. Daarvoor is gedrag en cultuur in organisaties nodig waarin veel aandacht is voor het voorkomen van ongevallen en voor gezond en veilig werken.