Inhuren van een zzp'er en uw verzekeringen

Inhuren van een zzp'er en uw verzekeringen

Vrijdag 1 oktober 2021

Inhuren van een zzp'er en uw verzekeringen

Een bedrijf huurt een zzp'er in. De zzp'er verricht werk dat normaal gesproken binnen de onderneming wordt verricht. En dan raakt de zzp'er betrokken bij een bedrijfsongeval. Is de opdrachtgever dan aansprakelijk?

Werkgeversaansprakelijk in de wet

De werkgeversaansprakelijkheid is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW): Goed werkgeverschap. Artikel 7:611 BW zegt dat een werkgever en werknemer zich als een goed werkgever en werknemer moeten gedragen. Artikel 7:658 BW verplicht de werkgever om te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Zorgplicht van de werkgever voor zzp'ers

De Hoge Raad heeft diverse uitspraken gedaan over de zorgplicht van werkgevers. Die is er natuurlijk voor de eigen werknemers, maar uit de uitspraken blijkt dat deze ook geldt voor ingehuurde zzp'ers. Artikel 7:611 BW en 7:658 BW zijn hier dus ook van toepassing.

Zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen bij het inhuren van een zzp'er

Opdrachtgevers van zzp'ers kunnen worden geconfronteerd met schadeclaims bij bedrijfsongevallen. Naast dat u natuurlijk aan uw zorgplicht wilt voldoen, is het ook verstandig uw bedrijfsverzekeringen te controleren. Is de ingeschakelde zzp'er meeverzekerd op uw aansprakelijkheidsverzekeringen?

Ondergeschikten zijn meestal meeverzekerd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een ondergeschikte is iemand die onder leiding en gezag van iemand anders werkzaamheden uitvoert. Het gaat er om dat iemand anders leiding aan het werk geeft. Ook moet het gaan om werkzaamheden die vallen binnen de verzekerde hoedanigheid van de polis.

Aandachtspunten voor als u met zzp'ers werkt

  • Zijn ondergeschikten op uw polis meeverzekerd?
  • Ga na of de zzp'er zelf ook verzekerd is.
Offerte zakelijke verzekeringen

Heeft een zzp'er zelf ook verzekeringen nodig?

Als een zzp'er wordt ingehuurd door een bedrijf, moet hij zich dan zelf ook verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid? Het antwoord is ja. Arbeidsongeschiktheid komt vaker door ziekte dan uit een ongeval. En een ongeval kan ook privé ontstaan. Als er dan geen arbeidsongeschiktheidsverzekering is, vallen de inkomsten van de zzp'er weg. Ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar. Een zzp'er voert vaak ook opdrachten uit in eigen beheer of voor particulieren.

Advies over uw zakelijke verzekeringen

Gaat u met uw bedrijf een zzp'er inhuren? Of bent u juist zzp'er en wilt u weten hoe het zit met uw verzekeringen? Onze adviseurs helpen u graag met risicomanagement en de zakelijke verzekeringen. Bel 0172 611 116 voor een adviesgesprek of vraag een offerte zakelijke verzekeringen aan. Wij nemen vervolgens contact met u op.

Offerte aanvragen