Incidenten met drones

Incidenten met drones

Maandag 4 februari 2019

Incidenten met drones

De ruime meerderheid van de drone-incidenten, is het gevolg van het verliezen van het signaal tussen de afstandsbediening en de drone. Vaak loopt het goed af, maar het uit het oog vliegen van een drone tijdens het vliegen kan ook voor gevaarlijke situaties zorgen. Zo landden drones in het verleden op auto’s en drukke wegen. Daarnaast verwondde een neerstortende drone ook een peuter. Dit blijkt uit onderzoek van het AIC (Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum).

Andere oorzaken drone-incidenten

Na het verlies van het signaal, wordt de wind benoemd als meest voorkomende reden van een incident. In 1 op de 20 gevallen wordt tijdens het vliegen een inschattingsfout gemaakt waardoor de drone onbestuurbaar wordt, bijvoorbeeld na een botsing.

Verzekeren voor drone-schade

Het AIC heeft ook naar de dekking voor drones gekeken bij aansprakelijkheidsverzekeringen. In de meeste gevallen wordt schade door drones vergoed door de verzekeraar. Het is echter wel verstandig eerst goed naar de eigen polisvoorwaarden te kijken. Verzekeraars vergoeden namelijk alleen onder specifieke voorwaarden. Ook stellen ze eisen aan het maximale gewicht van de drone.

Drone wordt hetzelfde behandeld als een modelvliegtuig

Bij de meeste verzekeraars vallen drones onder de categorie modelvliegtuig. Er zijn door de overheid enkele regels opgesteld waar alle hobbymatige drone-gebruikers zich aan moeten houden. Deze regels zijn opgenomen in de zogeheten regeling modelvliegen. De belangrijkste regels zijn:

  • Er mag nooit in het donker gevolgen worden.
  • Vanaf de grond moet de drone en het luchtruim daaromheen ten allen tijde goed zichtbaar zijn.
  • Er mag niet boven bebouwing, mensenmenigten, spoorlijnen, wegen en havens gevlogen worden.
  • Er mag niet in een straal van 3 kilometer van een vliegveld gevlogen worden.
  • Er mag niet hoger dan 120 meter boven de grond of het water gevlogen worden.