Hoogte pensioenuitkering valt soms tegen bij beschikbare premieregeling

Hoogte pensioenuitkering valt soms tegen bij beschikbare premieregeling

Donderdag 29 augustus 2019

Hoogte pensioenuitkering valt soms tegen bij beschikbare premieregeling

Bij een beschikbare premieregeling staat de hoogte van het pensioen vooraf niet vast. Deelnemers bouwen met hun premie en rendement een vermogen op, waarmee zij op pensioendatum een levenslange uitkering aankopen. Maar de hoogte van de uitkering valt soms lager uit dan verwacht.

Klachten bij Kifid over hoogte pensioen

Er komen steeds meer klachten binnen bij financieel klanteninstituut Kifid over de hoogte van het aangekochte pensioen. Kifid wijst de klachten echter allemaal af. Er is een kloof tussen wat mensen verwachten en waar zij uiteindelijke recht op hebben. Belangrijkste oorzaken voor de lagere uitkering zijn de dalende rente en de gestegen levensverwachting.

Doorbeleggen na het pensioen

Deelnemers hebben sinds kort overigens de mogelijkheid na hun pensioen met een deel van hun vermogen door te beleggen. Dat vergroot de kans op een hogere uitkering, maar kan ook zorgen dat het pensioen verder daalt.

Beter informeren over het pensioen

Pensioendeelnemers zijn zich niet altijd bewust dat de risico’s van een tegenvaller bij deze regelingen volledig bij de werknemer liggen. Kifid adviseert consumenten om zich beter te informeren. Werkgevers kunnen hier een rol bij spelen, bijvoorbeeld door de aandacht te vestigen op de UPO’s die worden verstrekt. Deelnemers ontvangen namelijk elk jaar een overzicht waarop staat welk pensioen zij naar verwachting aan kunnen kopen met hun opgebouwde vermogen.

Uniforme Rekenmethodiek

Vanaf oktober 2019 zijn verzekeraars verplicht daarbij Uniforme Rekenmethodiek toe te passen. Het belangrijkste uitgangspunt van de URM is dat deelnemers aan een pensioenregeling een zo realistisch mogelijk beeld krijgen van de totale oudedagsvoorziening (AOW en pensioen). Niet alleen een verwacht scenario, maar ook een ongunstig en een gunstig scenario.

Pensioencommunicatie

Het is voor werkgevers belangrijk medewerkers goed te informeren. De pensioenregeling is een waardevolle arbeidsvoorwaarde, maar vraagt wel om uitleg. Als medewerkers vragen hebben over bijvoorbeeld de Uniforme Rekenmethodiek, stappen zij als eerste naar de werkgever. Het is daarom verstandig op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en hier helder over te communiceren. Gelukkig staat u er niet alleen voor. VMD Koster kan u ondersteunen bij de pensioencommunicatie naar uw medewerkers.

Advies over pensioencommunicatie