Hoe verbeter ik arbeidsomstandigheden met RI&E?

Hoe verbeter ik arbeidsomstandigheden met RI&E?

Vrijdag 4 juni 2021

Hoe verbeter ik arbeidsomstandigheden met RI&E?

Een half jaar geleden sprak ik met Peter. Hij is verantwoordelijk voor personeelszaken bij een logistiek dienstverlener met bijna 20 medewerkers. Tijdens dit onderhoudsgesprek doorliepen we alles wat geregeld is voor (het voorkomen van) ziekte bij werknemers. Daarbij bleek dat de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak gedateerd waren. Mijn advies was om dit direct op te pakken. In deze blog leg ik uit waarom RI&E een belangrijk onderdeel van de verzuimaanpak is.

Advies verzuimaanpak

Wat is RI&E?

Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moeten werkgevers een overzicht opstellen van alle risico's die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met de RI&E kan het bedrijf gestructureerd de risico's aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Belangrijk onderdeel van RI&E is de te nemen maatregelen vaststellen: het Plan van aanpak. Werkgevers en werknemers kunnen samen oplossingen bedenken om veilig en gezond te werken.

RI&E niet meer actueel

Peter weet dat het uitvoeren van een RI&E een van de belangrijkste verplichtingen in de Arbowet is. Dat was dan ook gedaan, maar wel al meer dan vijf jaar geleden. Daardoor was de RI&E niet meer passend bij de actuele bedrijfsvoering. Dit is ook terug te zien in de verzuimcijfers. Het afgelopen jaar lag het gemiddeld verzuim per medewerker hoger dan het gemiddeld verzuim in de logistieke branche. Een update van de RI&E moet ervoor zorgen dat het ziekteverzuim weer omlaag gaat.

Bij het actualiseren van de RI&E kwamen flink wat verbeterpunten naar voren. Twee voorbeelden die een bijdrage leverden aan het hoge verzuim die nu zijn opgenomen in de RI&E:

  • In het magazijn verzamelen orderpickers de bestellingen. Hier speelden verschillende veiligheidsrisico’s: te zwaar tillen, een verhoogd geluidsniveau van machines en het vallen van goederen uit hoge stellingen. 
  • In de kantoorruimte was het klimaat en ergonomie van invloed op het verzuim. Maar een grotere rol speelde psychosociale arbeidsbelasting.  Uit onderzoek en gesprekken met de medewerkers bleek dat er sprake was van intimidatie, pesten en agressie. Dit leidde tot stress.

Plan van aanpak

Samen met Peter, de verzuimspecialisten in onze organisatie en de arbodienst zijn we aan de slag gegaan. Een goede RI&E brengt alle knelpunten in het bedrijf aan het licht. Dat waren er in dit geval veel. Er is een Plan van aanpak opgesteld met concrete maatregelen om tot verbetering te komen. Al na een paar weken zag Peter dat de werkomstandigheden en de werksfeer verbeterden. En nu, een half jaar later, zien we de verbeteringen ook terug in de verzuimcijfers.

Advies over RI&E? Stel je vraag in onderstaand formulier