Hoe regelt u als dga een goed pensioen?

Hoe regelt u als dga een goed pensioen?

Dinsdag 30 januari 2018

Hoe regelt u als dga een goed pensioen?

Pensioen opbouwen in eigen beheer is niet langer mogelijk voor de directeur-grootaandeelhouder (dga). Daarom moeten veel dga’s opnieuw bepalen hoe zij pensioen bij elkaar gaan sparen. Veel dga’s bouwen pensioen op met een lijfrenteverzekering of in een bancaire lijfrente. Dit is een fiscaal voordelige manier van sparen. Als u stopt met werken kunt u het gespaarde bedrag in termijnen laten uitkeren en heeft u een aanvulling op uw pensioen.

Pensioenadvies voor ondernemer en dga

Als dga deelnemen aan een pensioenregeling

U kunt als dga ook op dezelfde manier pensioen opbouwen als uw werknemers. Het salaris dat u zich door uw bv laat uitbetalen, is bepalend voor de pensioenopbouw. De premies en kosten kunnen aftrekbaar zijn van het bedrijfsresultaat. Dit kan een besparing opleveren voor de te betalen vennootschapsbelasting. Uiteindelijk wordt er wel belasting over betaald als in de toekomst het dga pensioen uitgekeerd wordt.

Wat kunt u verwachten bij pensioenadvies voor dga's?

  • Vooraf krijgt u een heldere begroting van de te verwachten kosten voor het (deel)advies.
  • Het adviestraject kan ook in kleine stappen gedaan worden.
  • Uw partner en accountant worden actief betrokken in het adviestraject.
  • Geen lange verhalen maar korte en duidelijke informatie.
  • In kaart brengen van alle mogelijke oplossingen met daarbij behorende plussen en minnen.
  • U kunt daarna zelf een keuze maken op basis van de gegeven oplossingen.