Het privacybeleid van VMD Koster

Het privacybeleid van VMD Koster

Woensdag 11 april 2018

Het privacybeleid van VMD Koster

VMD Koster wil u optimaal van dienst zijn als het gaat om risicobeheer, financieel advies en verzekeren. Daarom is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens van u, als klant, verwerken. Ons uitgangspunt is dat u weet welke gegevens wij nodig hebben om onze producten en diensten te kunnen leveren en contact met u te kunnen hebben. Kortom we gebruiken uw gegevens om u van dienst te kunnen zijn.

We zijn zuinig op uw persoonsgegevens

Onze missie is om vervelende verrassingen voor u te voorkomen. Daarvoor willen wij u persoonlijk en vakkundig helpen met risico’s afdekken en het regelen van een goed pensioen. Dit kan niet zonder dat u persoonsgegevens met ons deelt. Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op uw gegevens en zorgen we dat het altijd veilig gaat. 

Het vernieuwde privacy statement

In onze privacy statement leest u wat wij doen voor de bescherming van uw privacy. De laatste versie van ons privacy statement is altijd via onze website in te zien: vmdkoster.nl/privacy-statement. De tekst is recent uitgebreid in verband met de invoering van de nieuwe privacywetgeving AVG. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe VMD Koster uw persoonsgegevens verzamelt en beheert. De verklaring bevat informatie over welke gegevens we verzamelen, hoe we die gebruiken, waarom we die nodig hebben en welke voordelen die voor u kunnen opleveren.

VMD Koster is verwerkingsverantwoordelijk

Als werkgever hoeft u geen verwerkersovereenkomst te sluiten wanneer u VMD Koster als financieel adviseur inschakelt voor het treffen van regelingen ten aanzien van werknemers. Omdat wij zelf bepalen hoe wij de persoonsgegevens verwerken voor de verzekeringen en regelingen van onze klanten, zijn wij een verwerkingsverantwoordelijke. Het verwerken van de gegevens is geen primaire opdracht voor de werkgever, maar vloeit logischerwijs voort uit de dienstverlening die wij als financieel adviseur aanbieden bij het adviseren en bemiddelen bij regelingen voor werknemers. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn naar de Autoriteit Persoonsgegevens, ook als er iets fout gaat.