Het inkomen van een arbeidsongeschikte werknemer

Het inkomen van een arbeidsongeschikte werknemer

Dinsdag 7 mei 2019

Het inkomen van een arbeidsongeschikte werknemer

Als een werknemer twee jaar ziek is, kan hij of zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden verklaard. De werknemer maakt dan aanspraak op een uitkering op grond van de WIA. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. De werknemer is minder dan 35% arbeidsongeschikt --> Hij ontvangt geen uitkering
  2. De werknemer wordt 35 - 80% arbeidsongeschikt verklaard --> Hij valt onder de WGA-uitkering
  3. De werknemer wordt voor minimaal 80% arbeidsongeschikt verklaard --> Hij valt onder de IVA-uitkering

Gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemers ontvangen een loongerelateerde uitkering

Is iemand tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt verklaard, dan kan hij in principe in dienst blijven bij zijn werkgever. De WGA-uitkering vult dan het inkomen aan. Hoeveel dit is, hangt onder andere af van in welke mate de restverdiencapaciteit benut wordt. Vaak gaat het echter wel om een aanzienlijke terugval in het inkomen.

Volledig arbeidsongeschikt dan geldt een vaste uitkering

Wordt de werknemer voor minimaal 80% arbeidsongeschikt verklaard, dan is hij volledig arbeidsongeschikt. Hij heeft in dat geval recht op een IVA-uitkering. Met een IVA-uitkering is het inkomen altijd minstens 75% van het WIA-maandloon. Dit percentage wisselt niet.

WGA-hiaatverzekering voor loonaanvulling arbeidsongeschikte werknemer

Als iemand arbeidsongeschikt raakt, ontvangt hij minder loon en ontstaat er dus een gat in het inkomen. Dit gat in het inkomen is individueel bijna niet te verzekeren. Als werkgever kunt u daarom een belangrijke rol spelen door collectieve regelingen aan te bieden. Bijvoorbeeld de WGA-hiaatverzekering. Wij adviseren u hier graag over. Maak daarom eens een afspraak met onze verzuim- en arbeidsongeschiktheidsspecialisten.

Adviesgesprek WIA en WGA