Grote overname verzekeraars

Grote overname verzekeraars

Donderdag 27 oktober 2022

Grote overname verzekeraars: wat betekent dit voor jou?

ASR Nederland neemt alle verzekeringsactiviteiten van Aegon Nederland over. Het merk Aegon wordt nog drie jaar gebruikt voor pensioenen en hypotheken, maar verdwijnt dan van de Nederlandse markt. Wat zijn de gevolgen van deze en andere overnames en fusies bij verzekeraars?

Gevolgen voor lopende verzekeringen en pensioenen

Vooralsnog blijven Aegon en ASR als aparte bedrijven actief. Voor lopende verzekeringen verandert dus niets. Ook als de naam Aegon verdwijnt, zal dit geen directe gevolgen hebben. Gemaakte afspraken gelden nog steeds. Als er veranderingen komen in de dekking of voorwaarden word je altijd vooraf geïnformeerd en heb je de mogelijkheid om je verzekering te wijzigen.

Marktontwikkeling: minder keuzemogelijkheden

De vele overnames bij verzekeraars betekenen dat er bij het aangaan van een verzekerings- of pensioenovereenkomst minder te kiezen valt. En concurrentie houd je scherp. Met minder concurrenten bestaat dus het gevaar dat de dienstverlening niet op het gewenste niveau blijft. Maar daarom zijn wij er als onafhankelijk adviseur. Wat wij voor je doen:

  • Wij nemen altijd zoveel mogelijk verzekeraars en pensioenaanbieders mee bij onze marktverkenning. Buiten de bekende namen, werken we ook samen met buitenlandse verzekeraars die actief worden op de Nederlandse markt.
  • Om goed te kunnen onderhandelen met verzekeraars en processen soepel te laten verlopen, zorgen wij voor een goede samenwerking met alle betrokken partijen. Zo kunnen wij de belangen van onze klanten op de beste manier verdedigen.

Pensioencommunicatie en coaching

Naast bemiddeling bij het tot stand brengen en beheren van pensioenregeling, spelen wij een steeds grotere rol bij pensioencommunicatie en coaching. Als adviseur kunnen wij dit beter en meer op maat invullen dan de pensioenuitvoerder.

Pensioenadvies voor werkgevers