Gezonde leefstijl van uw medewerkers

Gezonde leefstijl van uw medewerkers

Dinsdag 18 februari 2014

Vanzelfsprekend wilt u uw werknemers duurzaam inzetbaar houden. Hoe zorgt ú als werkgever ervoor dat uw personeel met plezier en in blijvende gezondheid bij uw organisatie werkt? En dat uw werknemers daar hun verantwoordelijkheid in nemen en leidinggevenden het goede voorbeeld geven? 

Investeren in een gezonde leefstijl loont

Waar de Nederlander voorheen zijn eerste welvaartsziekte na zijn werkzame periode kreeg, gebeurt dat nu binnen zijn werkzame leven (gemiddelde leeftijd 53 jaar). Dit heeft grote gevolgen voor de continuïteit van uw organisatie. Investeren in een gezonde leefstijl om uw werknemers goed inzetbaar te houden, is dus meer dan ooit noodzakelijk. Hierdoor kunt u de productiviteit en de kwaliteit van het werk verhogen, ook in een tijd waarin organisaties steeds sneller moeten inspelen op veranderingen in de markt en moeten voldoen aan de hoge eisen die klanten stellen.

Dat investeren in (preventieve) gezondheid- en vitaliteitprogramma's loont, blijkt uit verschillende onderzoeken. Elke in preventie geïnvesteerde euro levert na twee jaar EUR 2,50 op door verzuimdaling (bron: RIVM/NIGZ). Voor u als werkgever zijn werknemers met een gezonde leefstijl dus heel waardevol en kostenbesparend. 

Leefstijl bespreekbaar maken

Op basis van ervaringen bij klanten van ArboNed weet deze arbodienst dat een aantal principes belangrijk zijn om aandacht voor leefstijl echt onderwerp van gesprek te maken binnen uw organisatie:

  • Voorlichting: zorg er voor dat werknemers kunnen leren hoe ze gezond moeten leven en met plezier kunnen werken. Laat uw mensen zien hoe ze gedrag kunnen vermijden dat er toe leidt dat ze ziek worden.
  • Betrokkenheid: hoe groter de betrokkenheid van de werknemers, hoe groter de kans op succes. Stimuleer en motiveer uw werknemers om deel te nemen aan bijvoorbeeld een leefstijlprogramma. Zorg voor goede communicatie en wees er zeker van dat het beleid door de directie en het management ondersteund wordt. Later zal blijken dat de kans op succes veel groter is als de directie het goede voorbeeld geeft.
  • Gedragsverandering: aandacht voor een goede werkomgeving, wijze waarop leiding wordt gegeven, aanmoedigen van de werknemer alsook aandacht voor de thuissituatie vergroten de kans op veranderingen in gedrag. Dit versterkt ook het effect van het leefstijlprogramma, waardoor de kans op succes wordt vergroot.
  • Cultuurverandering: veranderingen die voortkomen uit de leefstijlprogramma’s, kunnen alleen beklijven wanneer zij onderdeel uitmaken van de organisatiecultuur en de leefomgeving van de werknemer. Werkgevers zullen dit continu moeten prikkelen om zowel op korte als op lange termijn resultaten te boeken.

Bron: ArboNed, 4 februari 2014