Geen veilige en gezonde werkplek? Werkgever is aansprakelijk bij schade

Geen veilige en gezonde werkplek? Werkgever is aansprakelijk bij schade

Donderdag 16 september 2021

Geen veilige en gezonde werkplek? Werkgever is aansprakelijk voor de schade

Als werkgever moet u zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Een recente uitspraak van de kantonrechter geeft goed weer hoe groot deze verantwoordelijkheid is.

De zaak over de veilige werkplek

Een winkelmedewerkster liep ernstig oogletsel op door het ontploffen van een confettikanon. Zij stelde haar werkgever aansprakelijk voor de schade. De rechter oordeelde dat het niet algemeen bekend is hoe zo’n confettikanon werkt. Het is aan de werkgever om maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door een waarschuwing voor het gevaar dat gepaard kan gaan met het werken met een dergelijk product. Dat een winkel een divers en steeds wisselend winkelaanbod heeft, doet hier niks aan af. Dit is een bewuste keuze en ligt in de risicosfeer van de werkgever. De werkgever is aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade. De volledige uitspraak leest u hier.

Wettelijke grondslag voor aansprakelijkheid werkgever

Een werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die een werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Deze werkgeversaansprakelijkheid gaat ver. Want het doel is om de werknemer, die een ondergeschikte positie heeft, te beschermen.

Als een werknemer schade oploopt, is het aan de werkgever om te bewijzen dat hij niet aansprakelijk is voor de schade. Alleen als u kunt aantonen dat u uw zorgplicht bent nagekomen of dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, kunt u niet meer aansprakelijk worden gesteld. In de praktijk is dit echter niet gemakkelijk.

Verzekering werkgeversaansprakelijkheid

RI&E

Als werkgever moet u zich bewust zijn van de gevaren, anticiperen en proactief ingrijpen. Met de RI&E kunt u gestructureerd de risico's aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Een goede RI&E helpt zo uw organisatie. Het is niet alleen een wettelijke plicht voor alle werkgevers, het is ook echt een goed startpunt om het arbobeleid vorm te geven.

Advies van VMD Koster

Voorkom, voorkom ongelukken, voorkom aansprakelijkheid, voorkom verzuim. Ons advies is om te investeren in een gezonde en veilige werkomgeving. Want zo voorkomt u ongelukken, verzuim, aansprakelijkheidsclaims en een boete van de Inspectie SZW. Wilt u weten waar u het beste kunt beginnen? Wij gaan graag met u in gesprek over een effectieve verzuimaanpak.

Advies verzuimaanpak