Geen NEN-controle, geen dekking

Geen NEN-controle, geen dekking

Woensdag 23 augustus 2023

Geen NEN-controle, geen dekking: brand in snackbar niet vergoed

De eigenaar van een snackbar in Limburg is geconfronteerd met een niet gedekte schade. Dit kwam omdat na een brandschade bleek dat de regelmatige controle van de elektrische apparaten (NEN 1010) niet was uitgevoerd.

Hoe is de schade ontstaan?

Bij de snackbar was in 2019 al waterschade. De onderzoeker constateerde toen al dat de NEN 1010 niet op orde was. Omdat de schade geen verband hield met de achterstallige controles, werd de claim toch uitbetaald. De eigenaresse kreeg wel het dringende advies om de keuring uit te laten voeren zodat er een geldige NEN-verklaring is.

Ruim een jaar later breekt er brand uit. De controles zijn dan nog steeds niet uitgevoerd. Een nieuwe onderzoeker constateert dat de brand ontstaan is door haarscheurtjes in de frituurkuip waar vet doorheen kon lekken. Volgens de expert vrijwel zeker het gevolg van een gebrek aan onderhoud. De verzekeraar wijst de schade op grond van de polisvoorwaarden af.

NEN-controles voor brandpreventie

Om de continuïteit van jouw bedrijf te bewaken, sluit je bedrijfsverzekeringen af. Want als je geconfronteerd wordt met een grote schade, zorgt zo’n verzekering er voor dat je verder kunt. Maar je bedrijf verzekeren vraagt tegenwoordig veel meer inspanning dan pakweg 10 jaar geleden. Dit komt door een strenger acceptatiebeleid bij verzekeraars dat zich uit in preventie-eisen en clausules.

Op het gebied van brandpreventie gaat het onder meer om de elektrische installatie. Die moet je minimaal iedere 3 of 5 jaar laten keuren door een erkend installatiebureau volgens NEN 1010/3140 of Scope 10. Na de keuring moet er een herstelverklaring worden afgegeven. Andere clausules zijn er voor blusmiddelen, buitenopslag, isolatie en zonnepanelen.

Verzekeringsdekking behouden

Als je de polisvoorwaarden en clausules niet naleeft, dan is de kans groot dat bij een schade de verzekeraar de claim afwijst. De schade wordt maar voor een deel (of zelfs helemaal) niet uitgekeerd. Zoals gebeurde bij deze Limburgse snackbar.

Persoonlijk advies over preventie en de bedrijfsverzekeringen

Wij helpen je graag met het op orde brengen van alle preventieve maatregelen. Buiten dat de kans op schade kleiner wordt, is er nog een groot voordeel. Want het leidt tot een betere onderhandelingspositie bij het aanvragen van een bedrijfsverzekering. Neem contact op met VMD Koster voor persoonlijk advies. Bel 0172 611 116 en vraag naar onze risicomanagers. Of vul het offerteformulier in zodat we voor jou aan de slag kunnen gaan.

Offerte bedrijfsverzekeringen aanvragen