Fiscale en sociale cijfers 2024

Fiscale en sociale cijfers 2024

Maandag 11 december 2023

Fiscale en sociale cijfers voor 2024

Onze specialisten op het gebied van pensioen en inkomen hebben een overzicht gemaakt van de fiscale en sociale cijfers voor 2024. Op deze pagina vind je onder andere de AOW-franchise die per 1 januari 2024 voor jouw pensioenregeling van toepassing is.

AOW-franchises 2024

Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, dan kan een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan. De franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling is 100/75 of 100/70 van de AOW-uitkering.

Het uitgangspunt is de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd. In 2024 is sprake van een verdere verhoging van de AOW met ongeveer 7,5%. Dit leidt dan ook tot een verhoging van de AOW-franchises.

AOW-franchise Berekening 2024 (2023)
Middelloonregeling (beschikbare premie) 100/75 € 17.545 € 16.322
Middelloonregeling (beschikbare premie) 100/70 € 18.798 € 17.488

Maximum pensioengevend loon 2024

De pensioenopbouw wordt gemaximeerd tot een vooraf bepaald pensioengevend salaris. Werknemers met een hoger salaris bouwen geen pensioen meer op over het salaris boven deze aftoppingsgrens.

Aftoppingsgrens 2024 (2023)
Per 1 januari € 137.800 € 128.810

Maximum WIA uitkeringsloon (WIA-loongrens)

Een langdurig arbeidsongeschikte medewerker krijgt na twee jaar een loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van deze uitkering is de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon min 75% van het loon dat de medewerker nog verdient. Daarna wordt dit 70% van het laatstverdiende loon. Er zit wel een grens aan het loon. Deze loongrens heet het maximum dagloon of WIA-loongrens. Het maximum dagloon voor 2024 is € 274,44.

WIA-loongrens 2024 (2023)
Per jaar € 71.628 € 66.956

Hoogte van de uitkeringen AOW en ANW

Onderstaande bedragen zijn exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen, de nominale zorgpremie en zorgtoeslag (AOW) en de tegemoetkoming aan ANW-gerechtigden.

AOW-uitkering Per jaar (inclusief)
Gehuwd € 13.158,48
Ongehuwd € 19.346,76

 

ANW-uitkering Per jaar (inclusief)
Nabestaandenuitkering € 19.080.24

Minimumloon

Dit is het minimumloon voor een werknemer van 21 jaar of ouder inclusief vakantietoeslag bij een volledig dienstverband. De hoogte van dit bedrag wijzigt per 1 juli, afhankelijk van de gemiddelde ontwikkelingen van de lonen.

Minimum loon Per maand Per jaar
Per 1 januari 2024 € 2.234,95 € 26.819,42

Indexatie

Vanaf 1 januari worden onze abonnementstarieven aangepast volgens de consumentenprijsindex (CPI) die wordt gepubliceerd door het CBS. Omdat de CPI vorig jaar heel sterk is gestegen (+14,33%), hebben wij toen gekozen voor een lager percentage. Ten opzichte van het indexcijfer dat wij vorig jaar hebben gehanteerd is het CPI dit jaar gestegen met 8,75%. Ook dit vinden wij nog een te hoge stijging. Daarom bedraagt de indexatie voor onze abonnementstarieven voor 2024 +4,75%.

Pensioenadvies nodig? Vraag een offerte aan