Financiële problemen door ontbreken overlijdensrisicoverzekering

Financiële problemen door ontbreken overlijdensrisicoverzekering

Maandag 21 september 2020

Financiële problemen door ontbreken overlijdensrisicoverzekering

In Nederland overlijden jaarlijks ruim 150.000 mensen. Vroegtijdig overlijden van een van de partners van een gezin zorgt, als er geen overlijdensrisicoverzekering is, in bijna de helft van de gevallen voor grote financiële problemen. Een belangrijke kostenpost hierbij zijn de woonlasten voor de huur of hypotheek. Dit geldt in het bijzonder wanneer de overledene de kostwinner is. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van verzekeraar Scildon.

Huurders als kwetsbare groep

De financiële gevolgen van een vroegtijdig overlijden van een partner kunnen worden opgevangen door een overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering keert een vooraf afgesproken geldsom uit aan de nabestaanden indien het overlijden binnen een bepaalde periode plaatsvindt. Vooral huurders niet hebben vaak geen overlijdensrisicoverzekering. Bij 69% van de gezinnen met een huurwoning is geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bij huishoudens met een koopwoning ligt het percentage zonder een verzekering ook nog op 40%.

Premie overlijdensrisicoverzekering wordt te hoog ingeschat

Er is veel onbekendheid over overlijdensrisicoverzekeringen. 39% van de consumenten met een huurwoning heeft er helemaal nooit over nagedacht. Daarnaast schat 55% van de consumenten die er wel over nadenkt de premie veel en veel te hoog in of heeft geen idee over de hoogte van de premie (21%). Terwijl de kosten voor een dergelijke verzekering vaak minder dan 15 euro per maand bedragen.

Woonlasten, levensonderhoud en studie kinderen

Gezinnen zonder verzekering lopen het risico de woonlasten niet langer te kunnen dragen. Ook maken consumenten zich zorgen over de kosten voor het normale levensonderhoud en de studie van kinderen als er geen voorzieningen zijn getroffen om de financiële tegenvallers op te vangen die het gevolg zijn van het vroegtijdig overlijden van een van de kostwinners.

Advies over de overlijdensrisicoverzekering

Wilt u advies over de overlijdensrisicoverzekering? Bel 0172 611 116 of vul het contactformulier in. Voor een afspraak om u over dit onderwerp te oriënteren brengt VMD Koster u niets in rekening. Open het dienstverleningsdocument over risico’s afdekken als u meer wilt weten over de kosten van onze dienstverlening en wat wij voor u kunnen betekenen.