Financieel probleem zzp'er bij arbeidsongeschiktheid

Financieel probleem zzp'er bij arbeidsongeschiktheid

Woensdag 31 mei 2017

Financieel probleem zzp'er bij arbeidsongeschiktheid

Slechts één op de vijf zzp'ers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Vaak denken ze dat de verzekering te duur is. Bovendien schatten veel ondernemers de kans klein in dat zij arbeidsongeschikt raken. Helaas verdiepen ze zich daarom onvoldoende in de verzekeringsmogelijkheden. Geldt dit ook voor jou? Daar breng ik graag verandering in met onderstaande vragen en antwoorden. De percentages die ik noem komen voort uit een onderzoek van Adfiz.

1. Wat is er geregeld voor zelfstandig ondernemers?

Als zelfstandig ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor je inkomen. Als je jouw werkzaamheden niet meer of niet meer volledig kunt uitvoeren, betekent dit dat je (gedeeltelijk) zonder inkomen komt te zitten. Een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt inkomenszekerheid.

2. Hoe groot is de kans dat ik arbeidsongeschikt raak?

De kans op arbeidsongeschiktheid is groter dan de meeste ondernemers denken. Als zzp’er is de kans in sommige beroepen maar liefst 50% dat jij tussen je 35e en 65e jaar arbeidsongeschikt raakt voor een periode langer dan 90 dagen. De kans dat jij langer dan 5 jaar niet zult kunnen werken is 14%. Een aanzienlijk risico dus.

3. Is een AOV ook belangrijk wanneer je geen risicovol beroep uitoefent?

In 80% van de gevallen is ziekte de oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Klachten aan houding- en bewegingsapparaat en psychische klachten komen het meest voor. Ook hart- en vaatziekten zijn in 8% van de gevallen de oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Deze klachten kunnen ontstaan tijdens zwaar lichamelijk werk, maar ook wanneer jij de hele dag achter je bureau zit.

Bij de overige 20% van de ondernemers die hun werkzaamheden niet langer kunnen uitvoeren is een ongeluk de oorzaak. Slechts 7% van deze ongelukken gebeurt op het werk. De meeste ongelukken gebeuren tijdens het sporten (41%) of in en om het huis (37%).

4. Hoeveel kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Eén van de redenen voor zzp’ers om geen AOV af te sluiten zijn de kosten die zij maandelijks moeten betalen. Maar liefst 30% van de ondernemers schat de premies voor de AOV echter te hoog in. Hoe hoog deze kosten daadwerkelijk zijn, is van verschillende factoren afhankelijk:

  • Hoeveel van je inkomen wil jij verzekeren?
  • Hoe lang moet de verzekeraar uitbetalen wanneer jij arbeidsongeschikt raakt?
  • Wat voor werk doe je?

Kijk niet alleen naar de prijs wanneer je een AOV afsluit, maar vergelijk ook de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op hun polisvoorwaarden. Als adviseur betrek ik de premies én de voorwaarden van meer dan 40 verzekeringen in mijn analyse. Met een goed advies kan je veel besparen!

5. Is een broodfonds een volwaardig alternatief voor een AOV?

Sommige ondernemers kiezen om deel te nemen aan een broodfonds in plaats van zich te verzekeren. Hoe werkt dat? Kleine groepjes ondernemers vangen elkaar maximaal twee jaar op met financiële steun bij ziekte of een ongeval.  Er is geen anonimiteit; iedereen weet wie er ziek is en hoe lang iemand een uitkering ontvangt. Om mee te doen moet de zzp’er een redelijk inkomen hebben en een staat van dienst, maar leeftijd speelt geen rol.

Er kleven echter nadelen aan deze optie. Het belangrijkste nadeel is de maximale uitkeringsduur van twee jaar. Ook is er veel sociale controle die je fors in je gevoel van vrijheid kan beperken. En de objectiviteit is dubieus omdat er niet met een medische beoordeling wordt gewerkt. Een broodfonds is dus nooit een volwaardig alternatief voor een AOV.

Offerte arbeidsongeschiktheidsverzekering