Europese richtlijnen leiden tot premieverhogingen

Europese richtlijnen leiden tot premieverhogingen

Dinsdag 19 december 2017

Europese richtlijnen voor verzekeraars leiden tot premieverhogingen

Voor Nederlandse verzekeraars geldt de Europese richtlijn Solvency II. Het doel is dat verzekeraars altijd voldoende kapitaal achter de hand hebben om een bankroet te voorkomen. Dit lijkt misschien niet heel relevant voor de meeste bedrijven en consumenten, maar de strenge richtlijnen hebben wel degelijk invloed op uw verzekeringen.

Premie-inkomsten zorgverzekering te laag

In 2006 is het zorgstelsel ingevoerd. Sindsdien zijn de premie-inkomsten van zorgverzekeraars lager dan de bruto-uitkeringen. In 2016 is er voor het eerst een negatief netto resultaat. Dit kwam vooral omdat zorgverzekeraars een deel van de reserves gebruiken om de zorgpremie laag te houden. Op de lange termijn is dit niet houdbaar. Bij stijgende zorgkosten – en dat is al jaren het geval – moeten in de toekomst de premies omhoog.

Dilemma voor schadeverzekeraars: premies wel of niet omhoog?

Ook bij schadeverzekeringen, en dan vooral de autoverzekering, staan de resultaten onder druk. Dit komt vooral door aansprakelijkheidsschades.  Verzekeraars zitten met een dilemma: gaan we voor een gezonde prijs of willen we de concurrentie verslaan? De afgelopen jaren waren er weinig premieverhogingen. Maar de laatste maanden zijn de meeste verzekeraars toch genoodzaakt de premies te verhogen voor autoverzekeringen en bandverzekeringen (zoals de inboedel- en opstalverzekering).

Bij brandverzekeringen verwachten wij dat de premieverhogingen voorlopig aanhouden. De totale schadelast door het veranderende klimaat zijn enorm. Extreme regen- en hagelbuien komen steeds vaker voor en zowel bedrijven als particulieren lijden veel schade. De gemiddelde waterschade bij een particulier ligt bijvoorbeeld rond 7.000 euro. In vergelijking: dit is hoger dan de gemiddelde schadelast bij inbraken.

De rol van uw verzekeringsadviseur VMD Koster

Het is niet makkelijk te voorspellen hoe de premies voor verzekeringen zich ontwikkelen. Want er zijn heel veel factoren van invloed. Wij volgen de ontwikkelingen en zoeken altijd naar de beste oplossing voor u. Wij verdedigen uw belangen en zoeken altijd naar de combinatie tussen de beste voorwaarden en dekking aan de ene kant en de scherpste premie aan de andere kant.