Dubbellucht verzekering

Dubbellucht verzekering

Dubbellucht verzekering bij VMD Koster verzekeringen wijzigt na 1 januari 2020

Wij zijn de verzekeringsadviseur voor alle leden van Dubbellucht. De verzekering voor uw Dubbellucht kampeerauto is ondergebracht in een collectief contract bij ASR Schadeverzekeringen. Op deze pagina geven wij u belangrijke informatie over dit collectieve contract en uw kampeerautoverzekering.

Waarom wordt de collectieve verzekering voor Dubbellucht aangepast?

ASR heeft geconstateerd dat de premie-inkomsten al een aantal jaar niet in verhouding staan met de schadecijfers. Daarom is een ingrijpende wijziging nodig.

Wat betekent dit voor uw verzekering?

Om het collectieve contract van Dubbellucht weer gezond te krijgen, is een premieverhoging nodig van 45%. Vanaf 1 januari 2020 wordt de premie per de contractvervaldatum van uw verzekering (de datum dat uw verzekering weer voor een jaar verlengd wordt) verhoogd met dit percentage. Vanaf 1 januari 2020 is het wel mogelijk om met een automatische incasso per maand te betalen.

Een andere aanpassing is dat de pechhulpdekking voor voertuigen zwaarder dan 3500 kg komt te vervallen.

Wijzigen is niet meer mogelijk

Gezien de slechte resultaten laat ASR geen nieuwe verzekeringen meer toe bij het Dubbelluchtcontract. Ook als u uw kampeerauto vervangt voor een andere kampeerauto betekent dit dat de verzekering stopt.

Zijn er alternatieven bij andere verzekeraars?

Wij hebben de afgelopen maanden een groot aantal verzekeraars benaderd om het collectieve contract over te nemen. Uiteindelijk is dit niet gelukt tegen een acceptabele premie. De huidige verzekering bij ASR blijkt het beste alternatief. Dit betekent dat u bij de contractverlenging een nieuwe polis ontvangt met de premieverhoging. Mocht u niet akkoord gaan met de nieuwe premie dan kunt u de verzekering schriftelijk bij ons opzeggen.

Vragen over de verzekering voor uw kampeerauto

Wij blijven het aanspreekpunt voor uw verzekering(en). U kunt ons altijd bereiken via dubbellucht@vmdkoster.nl of bel 0172 611 116. Wij helpen u ook in 2020 graag verder.

Informatie voor bestaande verzekeringen