Doorwerken na AOW-leeftijd: een interessante deeloplossing

Doorwerken na AOW-leeftijd: een interessante deeloplossing

Dinsdag 1 augustus 2023

Doorwerken na AOW-leeftijd: een interessante deeloplossing voor werkgevers

Volgens de cijfers van CBS waren er in 2022 1,6 miljoen nieuwe vacatures in Nederland. Dit is nog niet eerder zo hoog geweest. Heb je ook moeite met het invullen van vacatures? Dan kunnen werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt een (deel)oplossing bieden. Hoe zit dit precies?

Voordelen doorwerken na AOW-leeftijd voor werknemers

  • Extra inkomen naast de AOW-uitkering
  • Voorkomen van isolement door het behoud van sociale contacten
  • Zingeving en voldoening

Voordelen doorwerken na AOW-leeftijd voor werkgevers

  • Behoud van kennis en ervaring in de organisatie
  • Enthousiaste en gemotiveerde medewerkers
  • Geen premie afdracht WW, ZW, WAO, WIA en AOW
  • Andere regels bij ziekte

Dat laatste punt lichten wij graag verder toe. Want het is zowel voor de werkgever als werknemer belangrijk te weten dat er andere regels gelden bij ziekteverzuim.

Regels bij ziekte van een doorwerkende AOW’er

6 weken loondoorbetaling

De loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar geldt niet voor medewerkers die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Per 1 juli 2023 betaal je bij ziekte maximaal 6 weken het loon door. Hiervoor was dit 13 weken.

Medewerkers die na de AOW-leeftijd doorwerken, vallen vaak niet onder de dekking van de verzuimverzekering. De 6 weken loondoorbetaling worden dan dus niet vergoed.

6 weken re-integreren

Ook de inspanningsverplichtingen rondom re-integratie zijn anders. Samen met de zieke medewerker kijk je naar de mogelijkheden om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen in de eigen organisatie. Hierbij word je ondersteund door de arbodienst. Je hoeft geen passend werk te zoeken bij een andere organisatie. Ook hoeft er geen plan van aanpak voor de re-integratie te worden opgesteld.

Contract arbodienst ook voor AOW’er

Een arbodienst ondersteunt jouw organisatie in het voeren van beleid voor goede arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. De arbodienst helpt u ook bij preventie en het uitvoeren van het wettelijke recht van medewerkers op een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of preventie medisch onderzoek (PMO). Dit geldt ook voor de medewerkers die doorwerken na de AOW-leeftijd. Juist ook bij deze medewerkers geldt dat het belangrijk is aandacht te blijven houden voor een gezonde levensloop. Dus aandacht voor een gezonde leefstijl en goede werkomstandigheden.

Duurzame inzetbaarheid en invulling van de laatste werkjaren

Ga het gesprek aan met de medewerkers in de organisatie die binnen nu en 3 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Hebben zij al nagedacht over de invulling van de komende jaren? Bespreek de wensen van de medewerker. Denk aan de werkdagen en -uren, maar ook aan de werkzaamheden. Wees voorbereid op de verschuiving die eraan zit te komen en ga op zoek naar mogelijkheden. Houd kennis en ervaring binnen boord, creëer een mentorrol en vang drukke perioden op.

Verschillende generaties op de werkvloer

Wanneer verschillende generaties werkzaam zijn in uw organisatie, betekent dit ook dat de organisatie hier op ingericht moet zijn. De werkomstandigheden en het beleid zijn hierin heel belangrijk. Weten wat de verschillen in generaties zijn en welke invloed dit heeft op de werkomgeving?  Bel ons gerust op 0172 611 116 om hier een keer over te sparren.