De risico's van beroepsaansprakelijkheid voor ICT'ers

De risico's van beroepsaansprakelijkheid voor ICT'ers

Dinsdag 29 september 2020

De risico's van beroepsaansprakelijkheid voor ICT'ers

Werkt u met zakelijke ICT-systemen bij een klant? Dan kan één kleine vergissing al snel cruciale bedrijfsprocessen verstoren. Liefst 55% van de ICT-bedrijven heeft echter geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Het risico op een aansprakelijkheidsclaim

Omdat ICT-projecten meestal onder tijdsdruk staan en complex zijn, is de kans op een fout altijd aanwezig. Daarnaast kunnen nieuwe wensen of voortschrijdend inzicht tijdens een project zorgen voor onverwachte wijzigingen, misverstanden of meningsverschillen. Meestal lukt het om zulke issues op te lossen met uw opdrachtgever. Maar niet altijd.

Contractuele verplichting verzekering beroepsaansprakelijkheid

Daar loert het gevaar. Want waar grote, zakelijke belangen heersen, zijn grote schades reëel. Zelfs de beste ICT’er kan na een klein probleem ineens een hoge gevolgschade zien ontstaan. En een organisatie kan onmogelijk altijd zijn werknemers controleren. Veel opdrachtgevers erkennen dat risico en stellen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht. Wie niet is verzekerd, krijgt geen contract. 60% van de verzekerde ICT-bedrijven voert dan ook een contractuele verplichting aan als reden om zich te verzekeren.

Het belang van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering dekt risico's die u niet zelf kan of wil dragen. Dat is al snel het geval: een beroepsaansprakelijkheidsclaim begint in de praktijk bij duizenden euro’s en kan oplopen tot een veelvoud daarvan. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u directe én indirecte schade, veroorzaakt bij een opdrachtgever of een derde. Bijvoorbeeld doordat u zich door een incomplete planning genoodzaakt ziet een project te laat op te leveren.

Advies voor verzekeren beroepsaansprakelijkheid ict’er

Om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen, is het belangrijk om bewuste keuzes te maken. U moet besluiten welke risico's u zelf draagt en welke risico's u met een verzekering wilt afdekken. Wij helpen u bij het risicobeheer en de keuze voor de juiste verzekeringen, zoals de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ICT-bedrijven.

Offerte beroepsaansprakelijkheid