Ontwikkelingen verzekeraars en  gevolgen voor uw verzekeringen

Ontwikkelingen verzekeraars en gevolgen voor uw verzekeringen

Woensdag 6 november 2019

De ontwikkelingen bij verzekeraars (en de gevolgen voor uw verzekeringen)

De Nederlandsche Bank houdt toezicht op alle verzekeraars in Nederland. Er gelden strenge regels, zeker sinds 2016 toen Solvency II werd ingevoerd. Hieronder licht ik toe hoe deze regels van invloed zijn op uw verzekeringen.

Solvabiliteit en Solvency II

Solvency II draagt bij aan de stabiliteit van verzekeraars, betere bescherming voor consumenten en versterking van het vertrouwen in de financiële sector. Een van de maatregelen die sinds 2016 gelden is dat verzekeraars zwarte cijfers moeten schrijven voor iedere productgroep.

Dat betekent bijvoorbeeld dat verlies bij autoverzekeringen niet gecompenseerd mag worden met winst bij andere schadeverzekeringen. Bovendien moeten er voldoende reserves zijn om financiële tegenvallers op te vangen, de solvabiliteit. Hoe belangrijk dit is, werd duidelijk tijdens de financiële crisis van een paar jaar terug.

Het eerste gevolg: premieverhogingen

Solvency II klinkt misschien als iets waar u niets mee te maken heeft, maar er zijn wel degelijk gevolgen voor u. Om voor iedere productgroep goede resultaten te hebben, zijn premieverhogingen noodzakelijk. Er mag niet meer schade uitgekeerd worden dan dat er premie binnenkomt.

Dat de schadelast al jaren stijgt, helpt dus niet mee. Verzekeraars hebben jaren lang te lage premies gerekend als gevolg van sterke concurrentie. Door de toenemende schadelast komen verzekeraars niet uit met deze lage premies en lijden hierdoor verlies.

Het tweede gevolg: sommige risico’s zijn heel moeilijk te verzekeren

Een ander gevolg is dat verzekeraars kritischer kijken naar welke risico’s zij willen verzekeren. Voor bepaalde bedrijfstakken of bedrijven is het daarom heel moeilijk om dekking te krijgen. Een voorbeeld hiervan zijn taxibedrijven.

Het derde gevolg: preventie-eisen

Op polissen die wat ouder zijn staan minder of weinig preventie-eisen van de verzekeraars. Verzekeraars eisen nu veel meer actie van verzekerden om schade te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan alarmeisen en de verplichting om de elektrische installatie te keuren conform de eisen van NEN.

Wij adviseren om ook zonder de eis van een verzekeraar veel te investeren in het voorkomen van schades. Het liefst hebben we geen eisen van de verzekeraar hierover op de polis. Bij een grotere schade zorgt zo’n escape voor de verzekeraar vaak voor vertraging of erger.

Onze rol als uw onafhankelijk adviseur

Omdat alle verzekeraars de laatste jaren verlies maakten bij een aantal productgroepen, krijgt bijna iedereen te maken met premieverhogingen. Zowel zakelijk als privé. Dat betekent niet dat wij voor onze klanten niet verder kijken naar betere alternatieven. Bent u verzekerd via VMD Koster en krijgt u ook te maken met een aanzienlijke premieverhoging? Dan maken wij altijd een marktverkenning om te bekijken of u elders voordeliger verzekerd kunt zijn.

Wanneer de markt, zoals nu, ‘op slot zit’ door de vele opzeggingen en verhogingen die gedaan zijn, dan blijven wij de ontwikkelingen wel volgen. Een paar maanden of een jaar later kan er weer sprake zijn van een ‘zachtere markt’ met meer alternatieven. Daarnaast hebben wij als adviseur de rol om de preventie-eisen die de verzekeraar stelt goed te beoordelen. Zo zorgen wij ervoor dat u als verzekerde na een schade niet ten onrechte met lege handen achterblijft.

Twijfelt u over uw verzekeringen?

Ook als u nog niet via ons verzekerd bent, kunnen wij u helpen. Krijgt u een nieuw voorstel van uw verzekeraar met een hogere premie? Mogelijk is er een beter alternatief. Wij helpen u hier graag mee. Vul het contactformulier in, bel 0172 611 116 of stuur een e-mail naar info@vmdkoster.nl om met onze adviseurs in contact te komen. Wij helpen u graag. Onthoud daarbij dat de meeste verzekeringen maandelijks opzegbaar zijn. Als uw premie per 1 januari 2020 omhoog gaat, hoeft u niet een jaar te wachten voor een vergelijking van uw verzekeringen.