De fout ingaan als bestuurder van een bedrijf

De fout ingaan als bestuurder van een bedrijf

Maandag 22 mei 2023

De fout ingaan als bestuurder van een bedrijf

Ben je bestuurder bij een organisatie? Dan bestaat altijd het risico dat een besluit van jou of een medebestuurder verkeerd uitpakt. De gevolgen kunnen groot zijn, ook voor jou persoonlijk. Want je kunt zelfs persoonlijk aansprakelijk gesteld worden waardoor je privévermogen in gevaar komt.

Dit speelt bij bijna ieder bedrijf, maar de meeste bestuurders denken in eerste instantie dat het in hun geval wel los zal lopen. Met een paar voorbeelden is echter snel duidelijk dat het risico zeer reëel is. En deze voorbeelden laten ook zien dat de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering een belangrijk onderdeel is van risicomanagement.

Advies bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheid voor onbehoorlijk bestuur woningcorporatie

Een woningcorporatie raakte in de problemen door risicovolle projecten die de organisatie had uitgevoerd. De corporatie besloot om de bestuurder aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. De zaak draaide om de aankoop van grond voor een veel te hoge koopsom.

De rechtbank bestempelde het handelen van de bestuurder als onbehoorlijk en stelde dat hij een schade van bijna 9 miljoen euro heeft veroorzaakt. Het bedrag wordt door de rechter om diverse redenen aanzienlijk gematigd. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding hield de rechter rekening met de dekking van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De rechter veroordeelde de bestuurder tot een vergoeding van 2,2 miljoen euro. De schade werd voor de bestuurder geheel vergoed dankzijde dekking van zijn bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Meer voorbeelden van claims bestuurdersaansprakelijkheid

Het aantal aanspraken loopt jaarlijks op. De zaken die de publiciteit halen, vormen slechts het topje van de ijsberg. De meeste claims worden bewust buiten de publiciteit gehouden. Ook wordt vaak een schikking getroffen.

  • Het bestuur van een holding onttrekt doelbewust vermogen aan een verliesgevende dochter om zo het vermogen voor de groep veilig te stellen. De dochter gaat inderdaad failliet en de crediteuren blijven met lege handen achter. De curator stelt de bestuurders van de holding persoonlijk aansprakelijk namens de benadeelde crediteuren van de failliete dochter.
  • Een onderneming kan niet voldoen aan de betalingsverplichting aan de belastingdienst en de bestuurder vergeet dat op tijd te melden. Hierdoor krijgt hij te maken met de omgekeerde bewijslast en wordt hij persoonlijk aansprakelijk gesteld.
  • De DGA van een textielbedrijf importeert materiaal uit Azië. Hij is op de hoogte van het grote gevaar van overstromingen. De levering blijft inderdaad uit door de vele overstromingen. Het gevolg is dat de nieuwe collectie van een ontwerper grote vertraging oploopt. De ontwerper stelt de DGA persoonlijk aansprakelijk voor de schade die voorkomt uit de vertraging.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Bestuurders, commissarissen en toezichthouders kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het eigen functioneren of dat van een medebestuurder. Het kan zelfs zijn dat je als bestuurder persoonlijk opdraait voor die schade of dat je betrokken raakt bij een rechtsprocedure. Een rechtsbijstand- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt in deze gevallen geen uitkomst, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wel. Naast het bedrag van de schadevergoeding, zijn ook de kosten van verweer gedekt. De verzekering is daarom zowel voor de bestuurder als het bedrijf van groot belang.

Advies bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aanvragen