Coronavirus: zorg voor een actueel bedrijfscontinuïteitsplan

Coronavirus: zorg voor een actueel bedrijfscontinuïteitsplan

Maandag 23 maart 2020

Coronavirus: zorg voor een actueel bedrijfscontinuïteitsplan

Het coronavirus zet het leven van mensen en ondernemingen volledig op z’n kop. Een goed bedrijfscontinuïteitsplan kan u helpen. Met dit plan bereidt u zich voor op de gevolgen van het virus. Op basis van het bedrijfscontinuïteitsplan stelt een eigen plan van aanpak op.

Welke onderdelen mogen niet ontbreken?

 • Stel een centraal crisisteam samen
 • Bepaal je risicoprofiel en de maatregelen om continuïteit te borgen:
  • Wat zijn je kritieke (ondersteunende) processen?
  • Wat zijn je kwetsbaarheden en afhankelijkheden?
  • Welke weerbaarheidsmaatregelen kun je treffen?
 • Tref de juiste zorgmaatregelen voor je medewerkers
  • Personeelsbeleid
  • Vermindering sociale contacten
  • Hygiëne
  • Werkplek
 • Regel uw continuïteitsmanagement goed
  • Organisatie en verdeling verantwoordelijkheden
  • Communicatie

Whitepaper over het opstellen van een continuïteitsplan

Waaruit bestaat een goed continuïteitsplan voor uw organisatie? Die vraag beantwoorden wij in de whitepaper. U kunt hem gratis aanvragen via onderstaand formulier. U ontvangt de whitepaper over het  bedrijfscontinuïteitsplan vervolgens binnen twee werkdagen.