Coronavirus en verzekeringen

Coronavirus en verzekeringen

Vrijdag 13 maart 2020

Coronavirus en verzekeringen

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die genomen worden, roepen veel vragen op met betrekking tot de verzekeringen. Daarom hebben verzekeraars samen een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen. Wij lichten er graag een paar punten uit.

Veelgestelde vragen coronavirus

Privé: coronavirus en uw reis- en annuleringsverzekering

De meeste annuleringsverzekeringen vergoeden de onkosten niet als u een reis wil annuleren vanwege een virusuitbraak of negatief reisadvies. Wilt u uw reis annuleren vanwege het coronavirus? Dan krijgt u de annuleringskosten dus niet vergoed. Het advies is contact opnemen met de organisatie waar de reis is geboekt. Mogelijk kan de reis omgeboekt worden, of wellicht komt u in aanmerking voor een vergoeding van de annuleringskosten.

Eerder of later naar huis gaan

Als u in een gebied bent waar het coronavirus is geconstateerd, wilt u waarschijnlijk zo snel mogelijk naar huis. De extra kosten die u dan moet maken zijn vaak niet gedekt door de reisverzekering. Repatriëring zit niet in de basisdekking van een reisverzekering. Repatriëring door medische redenen valt wel onder de dekking. Dat wil zeggen dat u terug naar Nederland wordt gehaald bij een medisch ongeval omdat de hulpdiensten in het buitenland u onvoldoende kunnen helpen.

Als u in quarantaine wordt geplaatst en langer in het gebied moet blijven, worden mogelijk wel de extra reis-, verblijf- en telefoonkosten tot een bepaald maximum vergoed. Dit is afhankelijk van de door u gekozen aanvullende dekkingen.

Voor bedrijven: maatregelen binnen uw organisatie

Als werkgever bent u verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Als leidraad kunt u hiervoor de richtlijnen van het RIVM aanhouden en de informatie die de Rijksoverheid geeft. In principe kunnen medewerkers die geen ziekteverschijnselen hebben gewoon werken. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op www.nederlandwereldwijd.nl een richtlijn opgesteld voor het reizen naar of terugkomen uit risicogebieden.

Voorkomen is beter dan genezen

Het is belangrijk de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Als werkgever kunt u hier ook aan bijdragen. Denk aan het annuleren van zakenreizen als deze niet noodzakelijk zijn en het treffen van extra hygiëne maatregelen binnen de organisatie. Ook hiervoor kunt u de richtlijnen van het RIVM volgen of de richtlijnen van uw Arbodienst. De belangrijkste zijn:

  • Was de handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Bedrijfsschade

Loopt uw  bedrijf inkomsten mis door het coronavirus? Dan kunt u geen beroep doen op de bedrijfsschadeverzekering. Op deze verzekering is er alleen dekking als er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval.