Collectieve zorgverzekering bevordert duurzame inzetbaarheid

Collectieve zorgverzekering bevordert duurzame inzetbaarheid

Dinsdag 10 oktober 2023

De collectieve zorgverzekering helpt de duurzame inzetbaarheid te verhogen

Heeft de collectieve zorgverzekering al een prominente rol in het gezondheidsbeleid van jouw bedrijf? Als dat niet zo is, gaan wij graag met je in gesprek. Wij zijn ervan overtuigd dat met de juiste inzet van de collectieve zorgverzekering de duurzame inzetbaarheid flink verbeterd kan worden.

Wat bedoelen we precies met duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de werknemer om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren. Anders gezegd: de werknemer gaat gezond en met plezier naar het werk en draagt een steentje bij aan het succes van de onderneming. Bij duurzame inzetbaarheid wordt nadrukkelijk gekeken naar de lange termijn. Want mensen moeten steeds langer aan het werk blijven.

Welke zorgverzekeraars dragen het meest bij aan het verhogen van duurzame inzetbaarheid?

Wij werken met veel verschillende zorgverzekeraars samen, zowel voor losse zorgverzekeringen als collectiviteiten via de werkgever. Onze ervaring is dat werkgevers bij CZ en Zilveren Kruis uitstekende mogelijkheden krijgen om het gezondheidsbeleid te versterken.

CZ geeft bijvoorbeeld veel inzicht in de gezondheidsrisico's binnen jouw organisatie en geeft tools om er ook daadwerkelijk iets mee te doen. Ook Zilveren Kruis biedt gezondheidsoplossingen aan die bijdragen aan lagere zorgkosten, verhoging van vitaliteit en verlaging van ziekteverzuim. Daaronder vallen bijvoorbeeld fysiotherapie via de werkgever, werkplekonderzoeken en een gezondheidsapp.

Waarom is het belangrijk deelname aan de collectiviteit te stimuleren?

Als meer medewerkers deelnemen aan de collectiviteit, betekent dit een hoger kortingspercentage. Ook vergroot het de mogelijkheden bij bijvoorbeeld interventies om verzuim te voorkomen of beperken. Daarnaast kan het interessant zijn om invloed uit te oefenen op de keuze van de aanvullende dekkingen. Door bijvoorbeeld mee te betalen aan de aanvullende zorgverzekering, haal je een drempel weg voor medewerkers om noodzakelijke zorg af te nemen. Dit helpt het verzuim laag te houden.

De beste collectieve zorgverzekering selecteren en inrichten

Laat de collectieve zorgverzekering onderdeel worden van het gezondheidsbeleid! Wij maken graag een afspraak met je om de volgende stappen te zetten. Dat zijn:

  1. Keuze collectieve zorgverzekering
  2. Communicatie naar de medewerkers
  3. Promotie voor volloop collectiviteit
  4. In gebruik nemen gezondheidsprogramma’s
Adviesgesprek over de collectieve zorgverzekering