Cijfers over cybersecurity en cybercrime Nederlandse internetgebruikers

Cijfers over cybersecurity en cybercrime Nederlandse internetgebruikers

Donderdag 25 juli 2019

Cijfers over cybersecurity en cybercrime Nederlandse internetgebruikers

In 2018 was 8,5% procent van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder slachtoffer van digitale criminaliteit. Dat blijkt uit het onderzoek Digitale Veiligheid en Criminaliteit uitgevoerd door het CBS.

Fraude via het betalingsverkeer

Van fraude via het betalingsverkeer werd 0,7% van de internetgebruikers in 2018 slachtoffer. Bij 0,5% werd geld van de rekening gehaald en/of betalingen gedaan; bij 0,2% werden op naam van het slachtoffer een lening, abonnement, goederen of diensten verkregen. Bij slachtoffers waarbij geld van de rekening werd gehaald, gebeurde dit vooral door phishing (30%) en hacken (12%).

1 op de 50 internetgebruikers werd gehackt

In 2018 is bijna 1 op de 50 internetgebruikers (1,8%) slachtoffer geweest van een of meer gevallen van hacken, waarbij gegevens zijn verstoord, geblokkeerd of gestolen. Bij ruim de helft (56%) was ingebroken op hun sociale media account; bij bijna 3 op de 10 werd het email-account gehackt. Inbraak gebeurt het meest (45%) doordat iemand aan de wachtwoorden komt.

Cybersecurity en privacy

Bij het doorgeven van persoonlijke gegevens zijn internetgebruikers (terecht) voorzichtig met de volgende informatie:

  • Het burgerservicenummer
  • Bank- of creditcardgegevens
  • Informatie over gezondheid en werk

Ongeveer de helft geeft aan deze informatie niet te delen via het internet. Van de respondenten zei 42% zeer bezorgd te zijn over mogelijk misbruik van hun bank- en persoonsgegevens. Daarom ziet men wel eens af van het doen van online aankopen of het downloaden van apps, software en muziek.

Maatregelen tegen cybercrime

In 2018 zeiden 9 op de 10 internetgebruikers bekend te zijn met begrippen als backups en antivirusprogramma’s. 1 op de 5 internetgebruikers gaf aan nooit backups te maken; 1 op de 10 zei nooit computerprogramma’s (bijvoorbeeld besturingssysteem, virusscanner of internetbrowser) te updaten of vernieuwen. Eveneens 1 op de 10 beschermde de toegang tot de apparatuur nooit met toegangscodes, wachtwoorden en dergelijke.

Kennis van verschillende vormen cybercrime.

Met phishing zijn minstens 7 op de 10 bekend. Veel minder bekend zijn cryptoware (27%) en wangirifraude (34%). Omdat het handig is wel te weten wat deze vormen van cybercrime inhouden (en hoe criminelen te werk gaan), geven wij hieronder een paar links naar duidelijke beschrijvingen: