Catastrofes en uw verzekeringen

Catastrofes en uw verzekeringen

Donderdag 13 maart 2014

Het Verbond van Verzekeraars heeft een brochure gepubliceerd waarin zij op een rij zet welke verzekeringen al dan niet schade door een catastrofe dekken. Twee typen catastrofes worden onderscheiden: schade met een natuurlijke oorzaak en schade door menselijk handelen.  In dit artikel bespreken wij een aantal belangrijke punten.

Natuurlijke oorzaak en uw woonhuis

Schade door een overstroming, aardbeving, tsunami of vulkaanuitbarsting is uitgesloten op de meeste inboedel- en opstalverzekeringen. Dat geldt ook voor de gevolgen van zo’n natuurramp, bijvoorbeeld milieuvervuiling of weggelekte olie. Voor deze gevolgschade biedt een milieuschadeverzekering wel dekking.

Het Verbond heeft in 2013 een plan gemaakt voor het invoeren van een verplichte dekking tegen overstromingsschade voor alle inboedel-, inventaris en opstalverzekeringen. Dit plan is voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt, dat het plan heeft afgewezen. Schade door brand of ontploffing als gevolg van een overstroming en aardbeving is op de meeste inboedel- en opstalverzekeringen wel gedekt.

Menselijk handelen

Een aantal inboedel- en opstalverzekeringen sluit schade als gevolg van bodembeweging uit. Een all-risk polis zonder uitsluiting dekt de schade wel. Dan is ook vervolgschade op de polis gedekt. Zakelijke verzekeringen dekken de schade als gevolg van bodembeweging vaak wel. Verzekeraars kunnen proberen om uitgekeerde schade te verhalen op de veroorzaker.

Een aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld om schade te vergoeden die bij een ander veroorzaakt is. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat die schade niet opzettelijk veroorzaakt is. In principe geldt de verzekering voor alle typen schade: materiële schade, letselschade, overlijdensschade, toekomstige schade en waardevermindering aan het huis. De schadelijdende partij moet de schade wel kunnen aantonen.