Budget per werknemer voor duurzame inzetbaarheid

Budget per werknemer voor duurzame inzetbaarheid

Woensdag 8 mei 2019

Budget per werknemer voor duurzame inzetbaarheid

Werkgeversvereniging AWVN deed onderzoek naar financiële afspraken over duurzame inzetbaarheid in cao’s. Het aantal werknemers dat een eigen budget heeft voor duurzame inzetbaarheid is tussen 2013 en 2018 verdubbeld.

  • Het aantal cao’s met financiële afspraken over duurzame inzetbaarheid nam toe van 78 naar 157.
  • Het aantal werknemers met een budget groeide van een miljoen naar 2,3 miljoen.
  • Het gemiddelde budget waarover de betreffende werknemers jaarlijks beschikken groeide van 669 naar 706 euro.

Waar wordt het budget aan besteed?

Werkgevers maken budget vrij om werknemers zelf de regie te geven over hun loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Werknemers krijgen veel keuzevrijheid voor de besteding van het budget. Belangrijkste bestedingsdoelen zijn opleidingen, traingingen, maatregelen die werk-privébalans verbeteren en loopbaanadvies.

Advies over duurzame inzetbaarheid

Aandacht geven aan duurzame inzetbaarheid levert veel voordeel op. Wij helpen u graag met het verhogen van de duurzame inzetbaarheid. Wij weten welke verzuimverzekeraars, arbodienstverleners en zorgverzekeraars passen bij uw organisatie en hoe deze partijen bij kunnen dragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Kijk voor meer informatie op onze website verzuimroute.nl

Advies duurzame inzetbaarheid