Brexit en de gevolgen voor verzekeringen

Brexit en de gevolgen voor verzekeringen

Maandag 9 maart 2020

Brexit en de gevolgen voor verzekeringen

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is op 1 februari 2020 uit de Europese Unie getreden. Het Verenigd Koninkrijk omvat de landen Engeland, Schotland, Noord-Ierland en Wales. Wat betekent dit voor uw bedrijfsverzekeringen?

Transitieperiode

Vanaf het moment van uittreden  is een transitieperiode in werking getreden. Deze overgangsperiode duurt tot en met 31 december 2020. Deze tijd wordt gebruikt om een nieuw handelsovereenkomst te sluiten tussen Europa en het VK.

Tot 31 december 2020 weinig gevolgen voor verzekeringen

Omdat de meeste regels en afspraken – zoals die waren voor de Brexit – blijven gelden tijdens de transitieperiode verandert er dit jaar weinig. In polissen waar het dekkingsgebied (mede) EU of EER is, valt ook het Verenigd Koninkrijk. Deze regeling geldt tot 31 december 2020 of zoveel langer als de overgangsperiode duurt.

Gevolgen voor bedrijven die diensten aanbieden of kopen in het VK

Bedrijven die producten en diensten aanbieden of kopen in het VK wordt geadviseerd om zelf goed te bekijken wat de gevolgen voor het eigen bedrijf kunnen zijn. Hiervoor is veel informatie beschikbaar, bijvoorbeeld:

Zakelijke verzekeringen en de Brexit vanaf 1 januari 2021

Pas als er nieuwe handelsovereenkomsten gesloten zijn, is er duidelijkheid over de gevolgen voor uw verzekeringen. Wij houden u natuurlijk op de hoogte via onze website en onze digitale nieuwsbrieven. Als u nu al een vraag heeft, kunt u die stellen via het contactformulier of bel 0172 611 116. Wij adviseren u graag over risicobeheer en verzekeringen.

Quickscan zakelijke verzekeringen