WGA-gat: waarom zou u dit collectief verzekeren?

WGA-gat: waarom zou u dit collectief verzekeren?

Donderdag 11 februari 2016

WGA-gat: waarom zou u dit collectief verzekeren?

In Nederland bestaat een goed vangnet voor arbeidsongeschikte werknemers. Toch krijgt iemand die langdurig arbeidsongeschikt is onvermijdelijk te maken met een inkomensterugval. Als werkgever kunt u de hoogte van die terugval beperken met een WGA-gatverzekering (ook bekend als WGA-hiaatverzekering).

Offerte verzekering WGA

Bent u wél bekend met de voordelen?

Ik merk in de praktijk dat veel werkgevers niet goed weten waarom deze verzekering zo belangrijk is. Kent u wel de belangrijkste argumenten om deze verzekering af te sluiten voor uw personeel?

1. Grote financiële problemen voorkomen in een toch al moeilijke situatie

Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, komen in aanmerking voor de WIA: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als zij er niet in slagen te re-integreren, vallen zij flink terug in hun inkomen. U kunt de gevolgen voor een werknemer berekenen met rekentools van verzekeraars (bijvoorbeeld Avéro Achmea). U ziet dat een WGA-gatverzekering veel opvangt. Zo verkleint u de kans op financiële problemen bij uw gedeeltelijk arbeidsongeschikt werknemer.

2. WGA-gatverzekering vergroot mogelijkheden aanvraag hypotheek

Bij het aanvragen of wijzigen van een hypotheek kijken hypotheekaanbieders niet alleen naar het huidige inkomen. Want hoe zit het met het inkomen in de toekomst, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid. Zij vragen dan ook of er een collectieve WGA-gatverzekering aanwezig is. Als dat niet zo is, zal dit invloed hebben op de hypotheek (in het nadeel van uw werknemer).

3. Individueel heeft uw werknemer niet dezelfde mogelijkheden

Het is voor een werknemer niet eenvoudig zich individueel te verzekeren tegen de financiële gevolgen wanneer hij of zij in de WGA terechtkomt. Het is duurder, minder qua dekking en bovendien gelden er dan medische waarborgen.

Goed werkgeverschap

De genoemde punten geven het al aan: u bewijst uw personeel er een grote dienst mee door het WGA-gat collectief te verzekeren. De verzekering is niet verplicht, maar mag van een goed werkgever wel verwacht worden.

Combinatie met WIA-excedent

De WGA-gatverzekering gaat over het loon tot en met € 52.766,37 (de WIA-loongrens). Hierdoor ontstaat er voor medewerkers die meer verdienen dan dit loon een extra tekort. Met de WIA-excedentverzekering zorgt u voor een beter passende aanvulling op de WIA-uitkeringen voor hogere inkomens.

Premie kan volledig ten laste van de werknemer worden gebracht

De premie voor de WGA-gatverzekering is afhankelijk van uw loonsom. Voor iedere medewerker betaalt u een klein percentage van het salaris voor deze verzekering. De kosten zijn dus per medewerker te berekenen. U kunt er voor kiezen om deze premie in te houden op het salaris. Hierover moet uiteraard overleg met de medewerkers gevoerd zijn.

Nog niet overtuigd?

In een persoonlijk en vrijblijvend adviesgesprek geef ik u graag een toelichting op de WIA en WGA. Aan de hand van uw bedrijfssituatie bekijken we of dit risico voor uw werknemers verzekeren verstandig is. Neem contact met mij op via onderstaande contactgegevens.

Contactformulier WIA en WGA