Kan ik beroep doen op de rechtsbijstandverzekering?

Kan ik beroep doen op de rechtsbijstandverzekering?

Donderdag 13 april 2017

Wanneer kan ik beroep doen op de rechtsbijstandverzekering?

Krijgt u een juridisch conflict? Dan kan de rechtsbijstandverzekering uitkomst bieden. Of het conflict gedekt is, hangt af van de gekozen rubrieken. De rubrieken die verzekerd kunnen worden zijn: Verkeer, Consument & Wonen, Inkomen en  Fiscaal & Vermogen. De benamingen en rubrieken verschillen per verzekeraar.

Wat is verzekerd met de basisdekking van de rechtsbijstandverzekering?

De basisdekking biedt bescherming met betrekking tot overeenkomsten die u aangaat als consument. Ook kan rechtsbijstand worden verleend om schade te verhalen op een veroorzaker van een schade. Als u beschuldigd wordt van een strafbaar feit, kunt u ook een beroep doen op deze verzekering. Dit geldt weer niet als er sprake is van opzet.

Drempelbedrag voor rechtsbijstand

Verzekeraars willen voorkomen dat ze kosten moeten maken voor zaken met een klein financieel belang. Daarom hanteren ze vaak een drempelbedrag. Voor zaken met een financieel belang dat lager ligt dan deze drempel, kunt u wel advies inwinnen bij de verzekeraar, maar ze gaan de juridische strijd niet aan voor dergelijke zaken.

Bestaande geschillen zijn uitgesloten

Om te voorkomen dat een rechtsbijstandverzekering wordt afgesloten voor een lopend geschil hanteren verzekeraars een wachttijd van drie maanden. Daarnaast worden bij het afsluiten van de verzekeringen lopende geschillen nadrukkelijk uitgesloten. De verzekering moet namelijk niet afgesloten zijn gericht op een bepaald geschil.