Benefits-Plaza

Benefits-Plaza

Benefits-Plaza: een korte instructie

Voortaan kunt u wijzigingen voor de collectieve werknemersverzekering(en) aan ons doorgeven via Benefits-Plaza. In Benefits-Plaza staan alle gegevens van alle werknemers overzichtelijk vermeld. Tegelijkertijd verbindt dit platform verschillende systemen met elkaar, zoals verzekeringsportalen en verzuimsystemen. Dit zorgt voor een zo optimaal mogelijke ketenintegratie en minder kans op fouten.

Overzicht medewerkers

Wanneer je inlogt op Benefits-Plaza krijg je onderstaand startscherm te zien met alle bestaande werknemers.

Toevoegen nieuwe werknemer

 • Via de knop “Toevoegen” kun je een nieuwe werknemer toevoegen.
 • Alle invoervelden met een o moeten verplicht worden ingevoerd.
 • Als alle verplichte velden zijn ingevuld en schermen zijn doorlopen, kies je bij de laatste stap voor Opslaan.

LET OP: de gegevens zijn nu nog niet verzonden. Dit doe je via de menu-optie "Verzenden" (zie onderstaande afbeelding). Op dat moment wordt de aanmelding verder verwerkt richting de aangesloten verzekeraar(s).

Wijzigen bestaande werknemer

 • Door op een werknemer te klikken, kun je een wijziging doorgeven via de knop “Wijzigen”.

 • Links zie je de huidige situatie, rechts de nieuwe, gewijzigde situatie (zie voorbeeld hieronder).

 • Wil je iemand uit dienst melden, kies dan de knop “Uit dienst melden”.

 • Als alle verplichte velden zijn ingevuld en schermen zijn doorlopen, kies je bij de laatste stap voor Opslaan.

LET OP: de gegevens zijn nu nog niet verzonden. Dit doe je via de menu-optie "Verzenden" (zie onderstaande afbeelding). Op dat moment wordt de aanmelding verder verwerkt richting de aangesloten verzekeraar(s).

 • Ontbreekt de knop "Wijzigen", dan is voor de betreffende werknemer nog iets “In behandeling bij…”
 • Wanneer dit afgehandeld is, verschijnt de knop “Wijzigen” weer en kan de wijziging alsnog worden doorgegeven.
 • Duurt dit te lang, stuur dan een mail naar pensioenadministratie@vmdkoster.nl. Wij proberen de wijziging dan sneller afgehandeld te krijgen.

Een extra persoon toegang geven tot Benefits-Plaza

Het is mogelijk om een extra gebruiker aan te maken die ook toegang krijgt tot Benefits-Plaza. Maak via het menu Extra eerst een of meer “Gebruikersrollen” aan. Daarbij kun je aangeven of iemand bijvoorbeeld alleen mag kijken of ook mag muteren. Als de gebruikersrol is aangemaakt, kies je vervolgens via hetzelfde menu Extra voor “Gebruikers”.

 • Via de knop "Toevoegen" selecteer je de gewenste gebruikersrol en gebruikersnaam.
 • Als alles is ingevuld, kies je voor opslaan waarna een mail wordt gestuurd naar de nieuwe gebruiker die vervolgens zelf een wachtwoord kan aanmaken.
 • Als je hierbij hulp nodig hebt, kunnen wij uiteraard helpen!

Handleiding Benefits-Plaza

Je kan de volledige handleiding van Benefits-Plaza downloaden via deze link.