Zonne-energieverzekering

Zonne-energieverzekering

Zonne-energieverzekering voor bedrijven en VvE's 

Is uw gebouw  voorzien van een zonne-energie-installatie? Dan is het voor u van belang dat deze systemen blijven functioneren en garant staan voor een hoge opbrengst van elektriciteit of warmte. Schade en opbrengstverlies hebben direct gevolgen voor de terugverdientijd van deze systemen. Daarom bieden wij een passende verzekering voor bedrijven en verenigingen (zoals VvE's). 

Contact opnemen over de kredietverzekering

ZEV: uw zonne-energiesysteem goed verzekerd

De zonne-energieverzekering (ZEV) biedt een dekking die veel verder gaat dan de dekking onder de opstalverzekering. De premie voor de ZEV is scherp. Nu worden veel zonne-energiesystemen nog verzekerd onder de opstalverzekering. Schade veroorzaakt door storm en wind, bijvoorbeeld door het losraken van dakpannen of vallende takken, is meeverzekerd. Dat geldt ook voor schade door eigen gebrek van de installatie of door diefstal zonder sporen van braak. 

Wat is verzekerd met de zonne-energieverzekering?

  • Beschadiging en verlies van de installatie inclusief brand.
  • Verlies door diefstal zonder sporen van braak.
  • Schade veroorzaakt door wind.
  • Dekking eigen gebrek zonder verplichting van een onderhoudscontract.
  • Kosten voor opsporen en lokaliseren van een beschadiging.
  • Beschadiging van uw eigendommen door een lekkende zonneboilerinstallatie.
  • Opbrengstverlies. 

Meer informatie over de zonne-energieverzekering?

Heeft u interesse in deze verzekering? Of wilt u advies over de ZEV? Neem dan contact op met de adviseurs van VMD Koster via het contactformulier.