Bedrijven hebben last van slechter betaalgedrag

Bedrijven hebben last van slechter betaalgedrag

Donderdag 30 januari 2020

Bedrijven hebben last van slechter betaalgedrag

Het aantal wegens wanbetaling ingediende schadeclaims is vorig jaar sterk gestegen. In aantallen bedroeg de stijging 17,1%, wat een ruime verdubbeling in vergelijking met 2018. In waarde bedraagt de stijging 20,7%. Dit blijkt uit cijfers van kredietverzekeraar Atradius.

Meer schadeclaims kredietverzekering

Een toename van het aantal schadeclaims is volgens Atradius een graadmeter voor de ontwikkeling van faillissementen. Hoewel veel bedrijven in Nederland 2019 van de economische groei hebben geprofiteerd met hogere omzetten, hebben zij ook vaker te maken gehad met onbetaalde rekeningen. Omdat het economisch klimaat naar verwachting zal verslechteren, is de verwachting dat het betaalbedrag gaat verslechteren.

Retail onder druk, zeker met komst Amazon

De claims deden zich met name voor in de retail, waar sprake was van een aantal grote faillissementen. Deze ontwikkeling zet zich in het komende jaar – mede door de komst van Amazon naar Nederland – waarschijnlijk voort. De komst van Amazon treft waarschijnlijk niet alleen fysieke winkels. Ook de prijzen en marges van andere online spelers worden onder druk gezet.

Bouwsector ook in de gevarenzone

Hoewel de bouwsector in de eerste helft van het jaar goed presteerde, zijn de effecten van het beleid rond stikstof en PFAS nog uiterst onzeker. Veel lopende bouwprojecten zijn gestaakt. Als een bedrijf daarnaast nieuwe projecten in portefeuille heeft waar nog geen vergunningen voor zijn afgegeven, komt de liquiditeit onder druk te staan. Op den duur kan dit tot een toename van het aantal faillissementen leiden.

Uw debiteurenrisico verzekerd met de kredietverzekering

Een kredietverzekering biedt zekerheid en praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van afnemers. Het mooie aan een kredietverzekering is niet alleen dat u weet dat er geld over de brug komt als uw debiteuren u in de steek laten, u haalt er ook veel nuttige informatie uit.

Contactformulier voor advies over de kredietverzekering