Autoverzekering op verkeerde naam heeft grote gevolgen

Autoverzekering op verkeerde naam heeft grote gevolgen

Donderdag 20 mei 2021

Autoverzekering op verkeerde naam heeft grote gevolgen

Het is heel belangrijk dat u eerlijk en volledig bent bij de aanvraag van een verzekering. Als er informatie wordt achtergehouden of fout wordt doorgegeven, kan dit grote gevolgen hebben voor de dekking. Zeker bij de autoverzekering. In deze blog leest u hoe dit fout ging bij een vrouw die de autoverzekering van haar dochter op haar naam zette. Dit is precies waarom wij bij VMD Koster adviseren bij iedere stap van de aanvraag.

Inbraak in de auto van de dochter met grote gevolgen

Een vrouw ontdekt dat er ’s nachts is ingebroken in haar auto. De ruit is ingeslagen en het dashboard-console is gestolen. Ze doet aangifte bij de politie en meldt de schade bij de verzekeraar. Als de auto voor ruim € 5.000 hersteld is, ontdekt de verzekeraar dat de auto helemaal geen eigendom is van de verzekeringnemer. De auto staat op naam van de dochter, maar de moeder is de verzekeringsnemer. De autoverzekering wordt geroyeerd en de schade wordt niet vergoed. Volgens het klachteninstituut Kifid is dit terecht.

Onjuiste informatie doorgegeven over de kentekenhouder en regelmatige bestuurder

Op het aanvraagformulier heeft de moeder van de schademelder aangegeven dat zij de kentekenhouder en regelmatige bestuurder is. Na de onderdelendiefstal komt aan het licht dat niet zij, maar haar dochter de kentekenhouder is. Op het proces verbaal van de politie heeft de dochter ingevuld dat ze eigenaar is van de auto en de premie wordt van haar rekening afgeschreven.

Verzekering zou niet geaccepteerd zijn door negatieve schadevrije jaren

Als de verzekeraar de gegevens van de dochter controleert, blijkt dat zij op het moment van de aanvraag een negatief aantal schadevrije jaren had. Als zij zelf de verzekering had aangevraagd, was de polis daarom niet geaccepteerd. De verzekeraar concludeert daaruit dat er opzettelijk foute informatie is verstrekt. Alle polissen worden geroyeerd en het schadebedrag wordt teruggevorderd. Dat geldt ook voor een eerdere schade.

Kifid geeft verzekeraar gelijk

Bij Kifid erkent de moeder dat de auto niet van haar was, maar dat ze niet wist dat het kentekenbewijs op haar naam moest staan. Bovendien vindt ze dat de verzekeraar een veel te grote consequenties verbindt aan de fout. Er is al die jaren gewoon premie betaald en tijdens de eerdere schade is niet aan de bel getrokken. Kifid stelt vast dat met het foutief invullen van de acceptatievragen de mededelingsplicht is geschonden. Het royement en de terugvordering waren volgens Kifid dus terecht.

Advies over uw verzekeringen? Neem contact met ons op