De belangrijkste keuzes bij arbeidsongeschiktheid verzekeren

De belangrijkste keuzes bij arbeidsongeschiktheid verzekeren

Woensdag 22 juli 2020

Arbeidsongeschiktheid verzekeren? De belangrijkste keuzes uitgelegd

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een belangrijk vangnet voor ondernemers. Als u door ziekte niet meer kunt werken, valt uw inkomen als zzp’er of zelfstandig ondernemer vaak volledig weg. Met de AOV krijgt u dan een uitkering. Maar hoe hoog die uitkering is en wanneer die ingaat, is afhankelijk van de keuzes die u zelf maakt bij het afsluiten van de AOV. Onze adviseurs helpen u bij het maken van de keuzes, bijvoorbeeld door de verschillende begrippen en voorwaarden in duidelijke taal toe te lichten.

Wanneer ben ik volgens de polisvoorwaarden arbeidsongeschikt?

Er is sprake van arbeidsongeschiktheid als u uw beroep geheel of gedeeltelijk niet meer kunt doen. Daarbij gelden altijd deze voorwaarden:

 • Er is sprake van een medisch objectiveerbare stoornis.
 • De oorzaak is ziekte of een ongeval.
 • U bent hiervoor bij een arts geweest.

Verder is het van belang welke dekking u heeft gekozen. Daarbij heeft u drie opties.

 1. Beroepsarbeidsongeschiktheid
  Wanneer u bent verzekerd op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid, wordt alleen gekeken naar het beroep waarvoor u verzekerd bent. U kunt niet worden verplicht om uw (rest)capaciteiten te benutten voor een andere functie. Wel wordt vaak nog gekeken naar mogelijke aanpassingen van werkzaamheden binnen uw eigen bedrijf.
 2. Passende arbeidsongeschiktheid
  Met de dekking voor passende arbeidsongeschiktheid, wordt verder gekeken dan uw eigen beroep. Er wordt dan gekeken welke passende beroepen u in redelijkheid wel kunt uitoefenen. Om te bepalen of een beroep passend is, wordt rekening gehouden met onder andere uw arbeidsverleden, opleiding, salaris, lichamelijke beperkingen en de afstand tot het werk.
 3. Gangbare arbeidsongeschiktheid
  Bij gangbare arbeid wordt bij de bepaling van (de mate van) arbeidsongeschiktheid rekening gehouden met alle werkzaamheden die u nog kunt verrichten. Er wordt dus uitgegaan van de arbeid die u nog kunt verrichten, ongeacht je beroep en werkervaring.

Voor welk bedrag ben ik verzekerd?

Het verzekerde bedrag van een AOV is het bedrag waarop de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt gebaseerd. Bij volledige arbeidsongeschiktheid wordt dit bedrag uitgekeerd. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt het percentage hiervan afgeleid.

Rubriek A en rubriek B

Het verzekerde bedrag voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid wordt ook wel rubriek A genoemd. En het verzekerde bedrag vanaf het tweede jaar rubriek B.

Welke eindleeftijd kiest u voor de AOV?

De uitkering van uw arbeidsongeschiktheid stopt wanneer je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Dit is de eindleeftijd en ook hierbij heeft u zelf de keuze. Het is verstandig om eindtijd aan te laten sluiten op uw pensioenleeftijd. Als u kiest voor een eerdere eindleeftijd, bijvoorbeeld 65 jaar, dan heeft u tussen de eindleeftijd en het ingaan van de AOW-leeftijd en/of het uitkeren van uw pensioenpolissen geen inkomen.

Welke wachttijd past bij uw situatie?

De wachttijd is het aantal dagen nadat u arbeidsongeschikt bent verklaard, waarin u geen uitkering ontvangt van uw verzekering. U kunt zelf een wachttijd kiezen als u de AOV aanvraagt. Meestal gaat het om een periode van twee weken. Een hogere wachttijd betekent een lagere premie, maar dus ook een uitkering die pas later ingaat.

Indexatie van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Als het uitkeringsbedrag van uw verzekering niet meestijgt met uw inkomen, betekent dat in geval van arbeidsongeschiktheid een verlies in besteedbaar inkomen. Daarom kunt u arbeidsongeschiktheidsverzekeringen laten indexeren.

Is een broodfonds een goed alternatief voor een AOV?

Het broodfonds is een gezamenlijk fonds opgericht door een groep ondernemers. Zij sparen iedere maand een bedrag op hun eigen broodspaarrekening. Een ziek lid ontvangt maandelijks van alle deelnemers schenkingen om van rond te komen. Er zitten zeker voordelen aan een broodfonds, maar de inkomenszekerheid is veel groter bij een AOV. Broodfondsen hebben beperkte buffers. Als het geld op is, kan er niets meer worden uitgekeerd. Een zieke ondernemer krijgt dan niet de uitkering waar hij of zij op rekende. Ook is de duur van de uitkering beperkt.

Daarnaast zit er een keerzijde aan het sociale component van het broodfonds. Want veel is gebaseerd op vertrouwen. Wat als dat vertrouwen verandert in wantrouwen? Daarover verscheen dit artikel in Trouw:  De keerzijde van het broodfonds. ‘Wat? Ben je nog steeds ziek?’

Onafhankelijk advies over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wilt u een afspraak voor onafhankelijk advies over uw arbeidsongeschikteheidsverzekering? Vul het offerteformulier voor de AOV in. Wij nemen vervolgens contact met u op. In een persoonlijk gesprek inventariseren wij uw persoonlijke en financiële situatie. Wilt u vooraf al informatie over de kosten van onze dienstverlening en wat wij voor u kunnen betekenen? Open dan het dienstverleningsdocument over risico's afdekken.

Offerte arbeidsongeschiktheidsverzekering