Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid

Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid

Vrijdag 19 augustus 2016

Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid

Zijn uw algemene voorwaarden up-to-date? Duidelijke algemene voorwaarden kunnen namelijk veel discussies voorkomen. Met algemene voorwaarden is direct duidelijk welke rechten en plichten er zijn afgesproken tussen u en uw opdrachtgever of klant. Iedereen weet precies waar hij aan toe is. Dit is ook belangrijk voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Deponeren van uw algemene voorwaarden

Als u zelf uw algemene voorwaarden heeft opgesteld, is het verstandig deze te registreren bij een onafhankelijke partij. Dit kan bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of een notaris zijn. Zo kunt u later aantonen welke voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing waren.

Aansprakelijkheid vooraf beperken

U kunt in de algemene voorwaarden vooraf bepaalde vormen van aansprakelijkheid uitsluiten. Om de algemene voorwaarden aan te laten sluiten bij uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is het verstandig dat u in de algemene voorwaarden niet meer aansprakelijkheid accepteert dan dat de AVB zou uitkeren. Enkele bepalingen die vaak voorkomen:

  • Uitsluiting van aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals vertraging, stagnatie, bedrijfsstilstand, productieverlies, bedrijfsschade en winstderving.
  • Maximering van de schadevergoeding tot de factuurwaarde of de hoogte van het honorarium.
  • Beperking van de aansprakelijkheid tot het nakomen van de garantieverplichtingen of het opnieuw leveren van producten bij geconstateerde onvolkomenheden.
Advies bedrijfsaansprakelijkheid