Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid

Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid

Vrijdag 19 mei 2023

Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid

Zijn de algemene voorwaarden van jouw bedrijf up-to-date? Duidelijke algemene voorwaarden kunnen namelijk veel discussies voorkomen. Met algemene voorwaarden is direct duidelijk welke rechten en plichten er zijn afgesproken tussen jou en jouw opdrachtgever of klant. Iedereen weet precies waar hij aan toe is. Dit is ook belangrijk voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Deponeren van de algemene voorwaarden

Als je zelf jouw algemene voorwaarden hebt opgesteld, is het verstandig deze te registreren bij een onafhankelijke partij. Dit kan bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of een notaris zijn. Zo kun je later aantonen welke voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing waren.

Aansprakelijkheid vooraf beperken

Je kunt in de algemene voorwaarden vooraf bepaalde vormen van aansprakelijkheid uitsluiten. Om de algemene voorwaarden aan te laten sluiten bij jouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is het verstandig dat je in de algemene voorwaarden niet meer aansprakelijkheid accepteert dan dat deze verzekering zou uitkeren. Enkele bepalingen die vaak voorkomen:

  • Uitsluiting van aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals vertraging, stagnatie, bedrijfsstilstand, productieverlies, bedrijfsschade en winstderving.
  • Maximering van de schadevergoeding tot de factuurwaarde of de hoogte van het honorarium.
  • Beperking van de aansprakelijkheid tot het nakomen van de garantieverplichtingen of het opnieuw leveren van producten bij geconstateerde onvolkomenheden.
Advies bedrijfsaansprakelijkheid