Afschaffen FOR

Afschaffen FOR

Woensdag 5 oktober 2022

Afschaffen FOR en alternatieven voor pensioenopbouw zzp'er

De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) wordt per 2023 afgeschaft. Daarmee vervalt een mogelijkheid voor zzp'ers om fiscaal voordelig te sparen voor hun pensioen zónder het bedrag meteen apart te hoeven zetten. Er zijn wel alternatieven.

Hoe werkt de FOR?

Als zelfstandig ondernemer die voldoet aan het urencriterium, kun je gebruik maken van de FOR. Je zet dan jaarlijks een percentage van je ondernemingswinst opzij. In 2022 gaat het om 9,44% met een maximum van €9.632. Over dat bedrag betaal je op dit moment geen inkomstenbelasting. Daarnaast hoef je het geld niet meteen daadwerkelijk apart te zetten voor pensioen, het mag in de onderneming blijven.

Afrekenen met de fiscus

Natuurlijk moet er op een bepaald moment wél afgerekend worden met de fiscus, dat gebeurt in de regel wanneer de zelfstandige stopt met het bedrijf. Er wordt dan belasting geheven over de totale opgebouwde reserve. Je kunt er voor kiezen om op dat moment de opgebouwde FOR storten in een lijfrente, je betaalt de belasting dan gespreid omdat de lijfrente-uitkeringen belast zijn.

Valkuil FOR: geen geld apart zetten

Uit onderzoek van BrightPensioen blijkt dat maar liefst een derde van de zelfstandigen gebruik maakt van de FOR. Maar ook bleek dat drie van de tien mensen die de FOR gebruikt, het geld niet apart zet. Een even grote groep zet een deel apart. De vraag is hoe deze groep uiteindelijk moet afrekenen met de fiscus. De valkuil van de FOR is dat het een mooie aftrekpost is, maar dat de consequenties niet helder zijn en dat er in veel gevallen helemaal geen pensioen wordt opgebouwd.

Hoe ga je als zzp’er verder sparen voor je pensioen?

Over belastingjaar 2022 kan je de FOR nog gebruiken. Daarna niet meer. Wil je voortaan voor je oude dag sparen door in te leggen in een lijfrente of deed je dat al? In het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen staan plannen om de jaarruimte fors uit te breiden. Daarmee wordt het voor zelfstandigen makkelijker om pensioen op te bouwen. Het grote verschil met de FOR is dat het geld niet meer beschikbaar is, wanneer je bijvoorbeeld krap zit of wilt investeren. Maar dat geeft ook meteen de zekerheid dat je daadwerkelijk genoeg wegzet voor je oude dag.

Pensioenadvies voor zelfstandig ondernemers

Vind je het tijd worden om iets te doen aan je pensioen? Zoek eerst eens uit wat je nodig denkt te hebben. Heb je in het verleden pensioen in loondienst opgebouwd? Heb je overwaarde in je woning en wil je op termijn kleiner gaan wonen? Dat speelt allemaal mee. Te weinig opbouwen is niet goed, maar te veel opbouwen ook weer niet nodig. Probeer een mooie balans te vinden tussen geld nu en geld straks. Onze pensioenadviseurs kunnen je hierbij helpen. Bel 0172 611 116 voor een kennismakingsgesprek.

Afspraak maken