Adviezen voor bedrijven om een tweede lockdown te voorkomen

Adviezen voor bedrijven om een tweede lockdown te voorkomen

Donderdag 6 augustus 2020

Adviezen voor bedrijven om een tweede lockdown te voorkomen

Het coronavirus laait weer op. Op een tweede lockdown zit niemand te wachten. Zeker ondernemers niet. Ondernemersorganisaties VNO NCW en MKB Nederland roepen bedrijven op om niet te verslappen en de regels na te blijven leven. Zij geven vijf adviezen.

Neem de basisregels in acht

Let er als ondernemer en werkgever op dat uw medewerkers én uw klanten de basisregels in acht blijven nemen. Zoals handen wassen, afstand houden, beschermingsmiddelen waar nodig en bij klachten altijd thuiswerken of thuisblijven.

Volg de sectorprotocollen

Waarschijnlijk is er ook in uw branche een sectorprotocol gemaakt om de nieuwe situatie met de 1,5 meter regel zo werkbaar mogelijk te maken. Blijf strikt vasthouden aan het protocol, zowel richting medewerkers als richting klanten.

Roep op tot snel testen

Het is van het grootste belang dat dat iedereen met (zelfs milde) klachten zich onmiddellijk laat testen. En dat bij een positieve test onmiddellijk het GGD-bronnenonderzoek start en de zelfisolatie van twee weken. De beschikbare testcapaciteit is afgelopen periode flink verruimd en testen is gratis.

Informatie over reizen naar risicogebieden

Gaan medewerkers op vakantie naar een risicogebied? U mag daar naar vragen. Wees extra alert op eventuele klachten en wijs op direct testen. Van de werknemer die er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land met code rood of oranje wordt verwacht dat hij na terugkeer in quarantaine gaat. Wees ook in het zakenverkeer zeer terughoudend met het reizen naar risicogebieden. Lees hier meer over reizen, quarantaine en loondoorbetaling.

Zoek hulp en ondersteuning bij vragen

Een concrete vraag? Bel dan bijvoorbeeld met het KvK Coronaloket. En op de website van de KvK vind je de antwoorden op veel gestelde vragen. Heeft u vragen over risicobeheer en uw verzekeringen in relatie tot corona, dan helpen wij u natuurlijk graag.