Advies over verlengen pensioenregeling

Advies over verlengen pensioenregeling

Dinsdag 31 mei 2022

Loopt het collectieve pensioencontract dit jaar af? Advies over verlengen pensioenregeling

Loopt het pensioencontract van jouw organisatie dit jaar af? Kom dan op tijd in actie door een pensioenadviseur in te schakelen voor het verlengen van de pensioenregeling. Want door een vergelijking te laten maken van pensioenverzekeraars en PPI’s weet je zeker dat je de beste regeling kiest.

Nieuwe pensioenafspraken

De einddatum van collectieve pensioencontracten ligt meestal vijf jaar na het aangaan van de uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en verzekeraar. Wanneer het zover is, mag je niet zomaar nieuwe pensioenafspraken maken. Het pensioencontract met de uitvoerder eindigt, maar de (pensioen)overeenkomst met je werknemers niet. Deze pensioenovereenkomst blijft gelden tot de pensioendatum of het einde van het arbeidscontract.

Het eindigen van het pensioencontract is wel vaak aanleiding om pensioen als arbeidsvoorwaarden te herijken. Wijzigen kan alleen met wederzijdse goedkeuring. Zowel de werknemers als werkgever moeten goedkeuring geven.

Redenen om de pensioenovereenkomst te wijzigen

De aanleiding van een verandering van de pensioenovereenkomst kan bijvoorbeeld zijn dat de kosten voor niet meer redelijk zijn na verlenging. Bij een middelloonregeling zijn de kosten voor garanties immers enorm. Een overstap van middelloon naar beschikbare premie moet dan overwogen worden. Ook als je al een beschikbarepremieregeling hebt, is het aan te raden om aanbieders met elkaar te vergelijken. Want de verschillen kunnen groot zijn bij de kosten, voorwaarden en behaalde rendementen.

Pensioencontract opgezegd, dan is actie vereist

Als het pensioencontract de einddatum bijna bereikt dan wordt door de verzekeraar of PPI in negen van de tien gevallen het contract opgezegd. Om ervoor te zorgen dat het toegezegde pensioen aan de werknemers gewoon kan doorgaan, moet er actie genomen worden. Als adviseur begeleiden wij dit traject.

OR, PVT of werknemers betrekken bij verlenging

Bij het verlengen van de pensioenregeling is het essentieel dat de werknemers worden meegenomen in het verlengingstraject. Want het betreft een substantieel deel van de secundaire beloning en aanpassen mag niet zonder instemming. Als er een Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) is, is dat het aanspreekpunt.

Al rekening houden met het nieuwe pensioenstelsel?

Er ligt een pensioenakkoord dat gaat leiden tot een nieuw pensioenstelsel. De nieuwe regels hebben gevolgen voor iedere pensioenregeling. Maar op dit moment ligt nog niets vast. De planning is om in 2023 de benodigde wet- en regelgeving op te stellen en in te voeren. Uiterlijk per 1 januari 2027 moet voor iedere werkgever de pensioenregeling zijn aangepast.Bij het verlengen van een pensioencontract is het verstandig om de stand van zaken door te nemen, maar al volledig anticiperen op deze wetgeving is niet handig. Want de wet is nog niet definitief vastgesteld. Er komt waarschijnlijk een overgangsperiode tot 1 januari 2027 waarin de huidige overeenkomsten omgezet kunnen worden. De verwachting is dat de wijzigingen een grote impact hebben op pensioenregelingen die lopen bij een verzekeraar of PPI. Daar moet in een later stadium voldoende aandacht aan besteed worden om de impact en mogelijke te berekenen en te beoordelen.

Pensioenadvies bij het verlengen van de pensioenregeling

Er zijn bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst vele keuzes te maken. Denk aan de hoogte van de pensioenambitie, premie, eigen werknemersbijdrage en de mate van zorg die de werkgever wil bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Iedere keuze heeft effect op de individuele deelnemer en het budget van werkgever en werknemer. Als adviseur geven wij inzicht en helpen we om bepaalde wensen te realiseren. Daarbij maken wij ook een onafhankelijke vergeling van verschillende aanbieders en producten. We kijken dan naar de prijs, voorwaarden en opbrengsten.

Pensioencommunicatie bij verlengen

Goede communicatie over pensioen is onmisbaar. Zowel werkgever als werknemer geven vaak veel geld uit aan het pensioen zonder exact te weten waarvoor. Als een werknemer een duidelijke uitleg van de veranderingen krijgt, draagt dat bij aan een hogere waardering voor het pensioen. Dit doen wij regelmatig in de vorm van groepspresentaties en 1-op-1 gesprekken met werknemers. Zowel van werkgevers als werknemers krijgen wij hierop veel positieve feedback.

Offerte pensioenregeling verlengen