Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven verplicht?

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven verplicht?

Maandag 20 september 2021

Is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven verplicht of niet?

Bijna alle bedrijven hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Maar niet omdat het verplicht is. Een ondernemer mag in principe zelf kiezen welke verzekeringen afgesloten worden.

Advies aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Verplichting door opdrachtgevers om uw bedrijf te verzekeren

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is wettelijk niet verplicht. Wel kan een opdrachtgever of klant van u vragen om deze verzekering af te sluiten. Ook brancheorganisaties kunnen dit eisen.

Bent u zzp’er en neemt u een opdracht aan? Waarschijnlijk vraagt de opdrachtgever dan om een bewijs dat er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. Want zzp’ers beschikken vaak niet over financiële middelen om aan grote schadeclaims tegemoet te komen. Met deze verzekering heeft de opdrachtgever de zekerheid dat er bij een schade een verzekering is om deze schade te vergoeden. Als er geen polis wordt afgesloten, bestaat de kans dat de opdrachtgever de opdracht niet verstrekt of intrekt.

Waarom sluiten ondernemers een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?

Bedrijven lopen tijdens de uitvoering van werkzaamheden allerlei risico’s. Zo bestaat er een kans op een ongeluk of situatie die tot schade of letsel leidt. Het schadebedrag loopt dan snel hoog op. Daarom is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar voor deze risico’s.

Offerte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering