Aandachtspunten verplichte aansluiting bij een pensioenfonds

Aandachtspunten verplichte aansluiting bij een pensioenfonds

Woensdag 30 december 2015

Aandachtspunten verplichte aansluiting bij een pensioenfonds

Verplichte bedrijfstakpensioenfondsen (BPF) letten scherp op niet aangesloten werkgevers in hun sector. Als een bedrijf niet deelneemt aan het BPF, maar dat wel had moeten doen, betekent dit dat niet betaalde pensioenpremies alsnog betaald moeten worden. Vooral deze premievordering over het verleden blijkt steeds een discussiepunt tussen pensioenfonds en werkgever.

Verjaringstermijn

Tot voor kort  gold in de een verjaringstermijn van vijf jaar vanaf het moment dat de werkgever verplicht was aangesloten. Een uitspraak van de kantonrechter van 5 oktober 2015 brengt hier verandering in. Gesteld wordt dat de werkgever zelf de plicht had om zijn werknemers aan te melden bij het fonds en dus zelf had moeten onderzoeken of hij verplicht was aangesloten bij het fonds. Daarmee legt de kantonrechter nadrukkelijk de onderzoeksplicht bij de werkgever in plaats van bij het fonds. De kantonrechter concludeert dat de verjaringstermijn van premievordering pas begint te lopen vanaf het moment dat het pensioenfonds constateert dat de werkgever onder de verplichtstelling valt van het fonds.

De consequenties van de uitspraak van de kantonrechter voor de werkgevers zijn groot. Zo worden zij nu gemaand om zelf te onderzoeken of zij al dan niet onder de verplichtstelling van een pensioenfonds vallen. Ook mogen pensioenfondsen over een periode van meer dan vijf jaren premies vorderen. En, omdat de werkgever premieplichtig is, kan het premieverzuim van de werkgever voor de werknemer vervolgens aanleiding zijn schadevergoeding te eisen van de werkgever.

BPF-check

Het is raadzaam voor werkgever om regelmatig een BPF-check te doen. Zeker op het moment dat de bedrijfsactiviteiten wijzigen of een bedrijf overgenomen wordt, is het verstandig om opnieuw na te gaan of de werkgever nog steeds niet onder het verplichtstellingsbesluit van een bedrijfstakpensioenfonds valt. Werkgevers die deze check niet of onvoldoende uitvoeren, kunnen geconfronteerd worden met een sommatiebrief van het bedrijfstakpensioenfonds, waarin met terugwerkende kracht pensioenpremies geïncasseerd worden.

Als die pensioen­premies dan vervolgens ook nog over een periode van meer dan vijf jaar geïncasseerd kunnen worden, wordt het helemaal een kostbare aangelegenheid. Of die mogelijkheid tot het incasseren voor een periode van ruimer dan vijf jaar daadwerkelijk de standaard gaat worden, zullen we moeten afwachten. Misschien dat een hoger beroep over dit vraagstuk nog gaat volgen.

Daadwerkelijke werkzaamheden

Bij dit soort dossier geldt niet alleen de indeling door de belastingdienst of een SBI code in de Kamer van Koophandel. Het gaat om de daadwerkelijke werkzaamheden. Er geldt hoofdelijke aansprakelijkheid bij het niet aanmelden en het kan dus een behoorlijke claim over een enorm aantal jaren terug zijn.

Wat kunnen de adviseurs van VMD Koster voor u betekenen?

  • Wij helpen bij het voorkomen van dit risico door tijdige aanmelding, helder onderzoek en reconstructie uit het verleden.
  • Op basis van informatie van u identificeren wij een mogelijke verplichtstelling.
  • Hulp bij contact en een traject met een Bedrijfstakpensioenfonds.
Pensioenofferte aanvragen