Aandacht voor uw verzuimpercentage

Aandacht voor uw verzuimpercentage

Donderdag 24 januari 2019

Aandacht voor uw verzuimpercentage

Verzekeraars bepalen hun premies voor een verzuimverzekering op basis van het verzuimverleden van een bedrijf. Daarnaast houden verzekeraars bij het berekenen van de premie rekening met de gemiddelden van het CBS. Bij ons advies over uw verzuimverzekering spelen deze percentages dus een belangrijke rol. Wat moet u weten over het verzuimpercentage?

Wat is het verzuimpercentage?

Het verzuimpercentage van een bedrijf wordt berekend door het totaal aantal verzuimde dagen (inclusief weekenden) te delen door het potentieel aantal beschikbare dagen in een periode. De verzuimcijfers laten zien hoe hoog het ziekteverzuim is, hoe lang het ziekteverzuim duurt en hoe vaak medewerkers zich ziek melden.

Verzuimcijfers als basis voor het verzuimbeleid

De verzuimcijfers geven op die manier een beeld van de risico’s en dat is belangrijk om tot een goede aanpak te komen. We gaan bijvoorbeeld na waar de meeste kosten worden gemaakt door de verzuimduur te analyseren. Ook de ziekmeldingsfrequentie wordt bekeken. Dat is het gemiddeld aantal keren dat medewerkers zich op jaarbasis ziek melden. Een hoge meldingsfrequentie is een belangrijk signaal dat het verzuimbeleid opnieuw bekeken moet worden.

Het verzuimpercentage vergelijken met andere bedrijven in uw branche

Ieder jaar publiceert het CBS het gemiddelde ziekteverzuimpercentage per branche. Vergelijkt u deze gegevens ook met uw eigen bedrijf? Want ze laten zien hoe u het doet ten opzichte van andere bedrijven in uw branche. Natuurlijk kijken en denken wij graag met u mee.