Aandacht voor rookmelders om woningbranden te voorkomen

Aandacht voor rookmelders om woningbranden te voorkomen

Woensdag 14 oktober 2020

Aandacht voor rookmelders om woningbranden te voorkomen

De gemiddelde schade per brandclaim neemt al jaren toe. In 2019 was dit 3.440 euro. Het schadebedrag was vorig jaar bijna twee keer zo hoog als drie jaar daarvoor.  Dit blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden. Verzekeraars, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting vragen deze maand extra aandacht voor rookmelders om de kans op schade te verkleinen.

Steeds minder claims

Het aantal claims bij verzekeraars voor woningbranden is gedaald in 2019. In 2019 ontvingen verzekeraars bijna 65.000 claims. Dat is 20% minder dan een jaar eerder. Sinds 2016 liep het aantal brandclaims per 1.000 huishoudens terug van 13 naar 8.

Waar en wanneer ontstaan woningbranden?

  • In de provincies Overijssel en Limburg waren in 2019 relatief de meeste claims (11,2 branden per 1.000 huishoudens).
  • Het laagst scoren de provincies Noord-Holland (5,1), Zuid-Holland (6,6) en Zeeland (6,9).
  • Zoals gebruikelijk ontstonden de meeste woningbranden rond de jaarwisseling.

Oorzaken van branden in huis

  • Bij bijna de helft van alle schadeclaims is de oorzaak van de brand onbekend.
  • In een kwart van de gevallen lag het handelen van mensen hieraan ten grondslag.
  • De percentages van overige brandoorzaken zijn: kortsluiting (6,6%), broei/zelfontbranding (5,2%), een defect of slecht werkend apparaat (5%), bliksem (4,7%),  werkzaamheden (3,3%), brandstichting (2,6%) en haarden/kachels (0,4%).

Rookmelders essentieel

Een rookmelder waarschuwt huisbewoners vroegtijdig voor brand. Zo kunnen dodelijke slachtoffers, brandwonden en ernstige brandschade worden voorkomen. Het is zorgwekkend dat 70% van de huishoudens wel een rookmelder heeft, maar dat deze in maar 35% van de gevallen werkt én op de juiste plaats hangt. Twee derde van de ernstige brandwondenongevallen gebeurt in en om de woning. Vroege ontdekking van een brand, doordat de rookmelder afgaat, is daarom van het allergrootste belang.

Brandpreventieweken

Het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting werken binnen het Netwerk Nationale Brandpreventieweken samen. In oktober voeren zij hiervoor campagne met het thema ‘Rookmelders redden levens’. Het doel is om mensen aan te zetten rookmelders op te hangen, ze goed te onderhouden en te vervangen als dat nodig is. Kijk voor meer informatie op www.rookmelders.nl.