Blog: premie zorgverzekering 2021

Blog: premie zorgverzekering 2021

Vrijdag 13 november 2020

Zorgpremie: wat wordt de premie voor de zorgverzekering in 2021?

Ieder jaar kunt u per 1 januari uw zorgverzekering aanpassen. De hoogte van de zorgpremie is natuurlijk heel belangrijk voor uw keuze. Daarom vindt u in deze blog al het nieuws over de premie van de zorgverzekering in 2021. Wilt u persoonlijk advies? Neem contact op met onze adviseurs. Wij helpen u graag.

Advies zorgverzekering 2021

Lagere bijdrage overheid aan zorgkosten

13 november 2020

Zorgverzekeraars houden rekening met een lager bedrag dat ze uitgekeerd krijgen van het Zorgverzekeringsinstituut en moeten vooral daardoor de premie verhogen. In de afgelopen jaren was deze bijdrage relatief hoog. In verband met corona heeft de overheid besloten dat zorgverzekeraars voortaan zelf meer risico lopen ten aanzien van hun zorgkosten. De kas van het Zorgverzekeringsinstituut wordt onder meer gevuld met de zorgpremies die werkgevers voor hun werknemers betalen.

Een premieverhoging van 7 euro bij Menzis

13 november 2020

Als laatste van de grotere zorgverzekeraars heeft Menzis de premies bekend gemaakt voor 2021. De premie bij Menzis gaat op jaarbasis met 84 euro omhoog. Een verhoging van 7 euro per maand die geldt voor zowel de natura- als restitutie zorgverzekering. De premie van de aanvullende verzekeringen krijgen een kleine verhoging.

Premie ONVZ stijgt slechts € 1,50

12 november 2020

Bij ONVZ stijgt de ziektekostenpremie in 2021 met slechts 1,50 euro per maand. Dat is een stijging van 1,1 procent ten opzichte van nu. De restitutiepolis van ONVZ kost volgend jaar 134,50 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Er is alleen de mogelijkheid om het eigen risico te verhogen tot 885 euro. De korting bedraagt dan 20 euro per maand.

Basisverzekering restitutie van Nationale-Nederlanden wordt € 133,44

12 november 2020

Nationale-Nederlanden heeft de premie voor de basisverzekering restitutie voor 2021 vastgesteld op 133,44 euro per maand. Dit betekent een stijging van 8,7% ten opzichte van 2020.

Nationale-Nederlanden wil meer doen dan alleen de rekening vergoeden. Daarom biedt de verzekeraar standaard extra services. Zoals een second opinion aanvragen, hulp bij mantelzorg krijgen, huidplekjes checken en gezondheidsvragen stellen.

Ook Zorg en Zekerheid verhoogt de premies

Ook Zorg en Zekerheid verhoogt de premies voor 2021. Vorig jaar werd de premie nog iets verlaagd Voor de naturaverzekering (Zorg Zeker Polis) betaalt u straks € 127,50 per maand. Een verhoging van € 7,30. Bij een maximaal vrijwillig eigen risico wordt dat € 102,50. Voor de restitutieverzekering is de nieuwe premie  € 135 per maand. Dat betekent een verhoging van € 9,00. Bij een maximaal eigen risico kost de restitutiepolis € 110 per maand.  

De premie kan lager uitvallen als u gebruik kunt maken van een collectiviteitskorting (bijvoorbeeld de collectiviteit van VMD Koster). Ook kunt u de premie verlagen door per jaar of half jaar te betalen.

Kleine stijging zorgpremie basisverzekering natura van Zilveren Kruis

12 november 2020

Zilveren Kruis verhoogt de premie 3 euro per maand voor de basisverzekering natura. Dit is lager dan het kabinet in de Miljoenennota voorspelde. De maandpremie is in 2021 128,45 euro bij een standaard eigen risico. Voor de andere polissen (selectief en restitutie) stijgt de premie met 5 euro per maand.

De aanvullende verzekeringen bij Zilveren Kruis zijn volgend jaar ook iets duurder. Voor de aanvullende zorgverzekeringen en tandartspolissen geldt een leeftijdsgeboden premie. Iemand die ouder is betaalt meer dan een jong persoon.

CZ zorgpremie ruim 8 euro omhoog

12 november 2020

De meest gekozen basisverzekering (Zorg-op-Maatpolis) van CZ kost volgend jaar 129,60 euro per maand. Dat is 8,65 euro meer dan de maandelijkse premie van dit jaar voor deze naturaverzekering. De premie voor de Zorgkeuzepolis (restitutie) wordt 138,50 euro en voor de Zorgbewustpolis (selectief) 123,10 euro.

De stijging van de premie is voornamelijk het gevolg van de toenemende zorgkosten. Om de stijging van de premie te beperken, zet CZ ook dit jaar een deel van de reserves in. Per saldo is het effect van het coronavirus op de stijging van de zorgpremie beperkt.

Stad Holland: nieuwe premie basisverzekering € 133 per maand

4 november 2020

De premieverhoging van Stad Holland is lager dan de vijf euro per maand die het kabinet verwacht.  De premie voor de basisverzekering stijgt met 4,50 euro naar 133 euro per maand (1.596 euro per jaar). Het eigen risico ligt bij Stad Holland net als vorig jaar € 10 lager dan bij andere verzekeraars: € 375. Stad Holland biedt een restitutieverzekering. Dat betekent dat verzekerden vrij zijn in de keuze van een zorgverlener.

Voor zes aanvullende verzekeringen blijven de premies gelijk. De premie voor de Uitgebreide AV wordt verhoogd met € 1,50 per maand en die voor de Extra Uitgebreide AV met € 2,25 per maand.

DSW verhoogt zorgpremie met € 6,50

22 september 2020

In 2021 bedraagt de premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden 124,50 euro per maand. Dit betekent een premiestijging van 6,50 euro. Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden 375 euro, Dat is 10 euro lager dan wettelijk is bepaald.

De premiestijging wordt veroorzaakt door de groei van de zorgkosten door de loon- en prijsstijgingen in de zorg en een toenemend gebruik van dure, vaak innovatieve, specialistische geneesmiddelen. Daarnaast kan DSW niet langer vanuit de reserves de premiestijging dempen.

Kabinet verwacht stijging zorgpremie voor 2021

15 september 2020

Het kabinet verwacht een stijging van de premie van 5 euro. Met deze stijging van de zorgpremie komt de gemiddelde prijs voor een basisverzekering in 2021 uit op 123 euro per maand. Over 2020 komt dat bedrag neer op ongeveer 118 euro.

Het bedrag blijft wel een indicatie. Zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk zelf de hoogte van de premie. Begin november zijn alle premies voor volgend jaar bekend.