Wijzigingen basispakket zorgverzekering 2019

Wijzigingen basispakket zorgverzekering 2019

Maandag 4 juni 2018

Wijzigingen basispakket zorgverzekering 2019

De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek. Het basispakket zorgverzekering wordt volgend jaar aangepast.

Meer aandacht voor preventie

Vanaf volgend jaar is er meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een zogenaamde gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Aanbieders van een GLI-programma kunnen de kosten daarvan declareren bij de zorgverzekeraar.

Wat wordt toegevoegd aan de basisverzekering?

  • Voor volwassen verzekerden wordt fysio- en oefentherapie bij COPD vanaf de 21e behandeling ten laste van de basisverzekering vergoed (met een maximum aantal behandelingen).
  • De prestatie ziekenvervoer wordt uitgebreid waar het gaat om vervoer naar consulten, (na)controles en (bloed)onderzoek die nodig zijn voor de oncologische behandelingen, nierdialyses en vergelijkbare situaties die onder de hardheidsclausule vallen.

Wat gaat weg uit het basispakket zorgverzekering?

  • Per 1 januari 2019 worden vitaminen, mineralen en paracetamol waarvoor een gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig alternatief bestaat in de vrije verkoop niet meer vergoed vanuit het basispakket.