Snel goede beleggingsoplossingen nodig voor beschikbarepremieregeling

Snel goede beleggingsoplossingen nodig voor beschikbarepremieregeling

Woensdag 15 juli 2015

Gericht beleggen met afdekken van het renterisico wanneer de pensioendatum nadert (Life Cycle) heeft nu effect gehad, maar wat doen we bij een stijgende rente?

Bij een moderne collectieve beschikbare premiepensioenregeling voor werknemers wordt de beleggingsmix automatisch aangepast naarmate de einddatum, lees pensioendatum, nadert. Dit gebeurt door:

  • Het risico wordt afgebouwd door de portefeuille in aandelen en vastgoed af te bouwen en om te zetten naar obligaties.
  • Er worden daarnaast rentegevoelige beleggingen (lange termijn obligaties of afgeleide daarvan) toegevoegd om een zakkende rentestand richting pensioendatum te compenseren met een waardetoename van de beleggingen.

Dit zogenaamde ‘Life Cycle’ beleggen wordt standaard toegepast als de deelnemer geen afwijkende keuze voor beleggingen heeft afgegeven. Vaak kan deze automatische afbouw van het risico ook gekozen worden in een offensievere en defensievere variant. Daarnaast kan de deelnemer ook vaak kiezen voor losse fondsen. Daarmee is de automatische afbouw niet meer actief en moet de deelnemer daar voortaan zelf voor zorgen.

Hoe werken de rentegevoelige beleggingen?

Stel dat de werknemer vlak voor pensioendatum een ‘gewone’ belegging heeft met weinig risico. Hij heeft op enig moment bijvoorbeeld 200 in zijn beleggingspot zitten. Hij heeft een levenslang te verwachten pensioen van 10,0 per jaar. Als de rente nu gaat dalen blijft zijn pot van 200, maar zakt zijn te verwachten levenslang pensioen door de rente naar bijvoorbeeld 9,0 per jaar. Als hij in rentegevoelige beleggingen zit, neemt, door de lagere rente, echter zijn beleggingspot toe naar bijvoorbeeld 215. Met de lagere rentestand kan hij dan een levenslang pensioen krijgen van 9,7. De rentegevoelige beleggingen zorgen dus voor een tegenovergestelde beweging ten opzichte van de beweging in de rentestand.

Effect in de afgelopen periode!

Deze rentegevoelige beleggingen zijn de afgelopen periode zeer effectief gebleken. Zo is er een fonds bij een grote uitvoerder dat het afgelopen jaar 100% rendement heeft gemaakt! Uiteraard zitten hier niet alle beleggingen in, maar ongeveer 7% van de totale pot. Deze belegging voegt dan een extra rendement toe van 7% in de portefeuille, terwijl er daarnaast weinig risico wordt genomen omdat er voor slechts een beperkt deel in aandelen zit.

Compenseert dit voldoende?

Nee, totaal hebben de beleggingen recent vlak voor pensioendatum ongeveer 10% jaarrendement gemaakt door de lager wordende rentestand. Dit compenseert niet volledig de lagere rente bij aankoop van het pensioen maar het helpt zeker wel. De pensioenuitkeringen zijn gemiddeld 15% lager geworden de afgelopen periode.

Wat gebeurt er nu bij een stijgende rente?

Tsja, dan werkt het automatisch andersom. Oftewel de waarde van je belegging worden (fors) minder waard. Dit is wat mij betreft niet de bedoeling en bij gesprekken met verschillende verzekeraars en PPI’s heb ik dit item aangegeven en gevraagd om een snelle oplossing. De verwachting is immers dat de rente op termijn weer gaat stijgen. Het is nu zaak dat er snel een beleggingsstrategie bedacht wordt waarbij dit negatieve effect van de rentegevoelige beleggingen worden beperkt. In mijn ogen zou een stuk timing en flexibele inrichting in de Life Cycle kunnen helpen. Uitstappen uit lange termijn producten, toevoegen van iets meer aandelen, overstappen op deposito’s zouden een oplossingen kunnen zijn. Uiteraard moeten bij een dalende rentemarkt de rentegevoelige beleggingen weer actief gemaakt worden.

Het doorbeleggen na pensioendatum is natuurlijk ook een oplossing, maar op dit moment nog niet mogelijk. Tenslotte zou het gefaseerd inkopen van je levenslange pensioen het risico kunnen spreiden. Je gaat dan per jaar bijvoorbeeld 10% van je beleggingswaarde omzetten in een vaste gegarandeerde uitkering. Je koopt dan op verschillende momenten tegen verschillende rentestanden je pensioen in.

Kortom,  ik doe een dringend beroep op de  aanbieders van beschikbare premie om snel goede beleggingsoplossingen te bedenken en de druk op te voeren bij de wetgever voor het doorbeleggen na de pensioendatum.