Onduidelijkheid over het partnerpensioen

Onduidelijkheid over het partnerpensioen

Maandag 8 april 2019

Onduidelijkheid over het partnerpensioen

Het begrip partnerpensioen blijkt voor veel Nederlanders met een partner een onbekend of onduidelijk begrip. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction voor Aegon.

Term partnerpensioen zorgt voor verwarring

Voor een deel ligt de onduidelijkheid dat aan het woord partnerpensioen: het roept veel associaties op die wel met pensioen te maken hebben, maar bij ongeveer twee derde geen associaties die met overlijden te maken hebben. Het zijn vooral mensen die verwachten dat zij zelf of hun partner over onvoldoende inkomen beschikt wanneer één van beide de partners komt te overlijden, die van dit begrip niet op de hoogte zijn.

Regeling partnerpensioen wordt niet begrepen

Maar nog belangrijker is dat er veel onduidelijkheid bestaat over de regeling zelf. Zo weet een derde niet of hun pensioenregeling een partnerpensioen bevat. Nagenoeg de helft van de Nederlanders onder de 45 jaar (47%) heeft er geen idee van of hun pensioenregeling voorziet in een regeling voor nabestaanden. Naarmate men ouder is, is men hier beter van op de hoogte.

Partner niet doorgegeven aan werkgever

Een kwart heeft uit onwetendheid niet aan hun werkgever doorgegeven dat ze een partner hebben.

Partnerpensioen wordt te hoog ingeschat

Als mensen wel weten dat ze partnerpensioen opbouwen, betekent dat nog niet dat ze weten hoe hoog de uitkering is. Een derde rekent zich te rijk en denkt dat de uitkering 70% of 100% van het laatstverdiende loon is.

Belang van pensioencommunicatie

Deze onderzoeksresultaten onderstrepen het belang van goede pensioencommunicatie. Als u als werkgever pensioen heeft toegezegd, is het de werknemer niet altijd duidelijk welke hoge waarde dit vertegenwoordigt. Wij helpen werkgevers daarom door middel van presentaties of individuele pensioencommunicatie deze waarde duidelijk te maken.