Huis kopen in 2021: een update van Freek

Huis kopen in 2021: een update van Freek

Maandag 23 november 2020

Huis kopen in 2021: een update van Freek

Heb je verhuisplannen? Dan is het handig dat je op de hoogte bent van de nieuwe regels voor hypotheken en de ontwikkelingen op de huizenmarkt. Freek Hypotheek praat je bij over vier onderwerpen:

  1. Hogere hypotheek voor tweeverdieners in 2021
  2. Nieuwe voorwaarden Nationale Hypotheek Garantie
  3. Wat gebeurt met de overdrachtsbelasting?
  4. Huizenprijzen blijven stijgen

Hogere hypotheek voor tweeverdieners in 2021

Het toetsingsinkomen van de minst verdienende partner telt vanaf 2021 voor 90% mee bij het bepalen van het financieringslastpercentage. Dit jaar is dit 80%. Een paar jaar geleden was het zelfs maar 60%. Deze nieuwe leennormen geven tweeverdieners kans om een hoger bedrag te lenen. Dat is goed nieuws, maar het advies van Freek is om niet zomaar voor de maximale mogelijkheid te gaan. Want als het inkomen dan daalt, kan snel de betaalbaarheid van de hypotheek in gevaar komen.

Nieuwe voorwaarden Nationale Hypotheek Garantie

Bij een hypotheek met NHG staat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg voor de terugbetaling van je lening. Als iemand niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, moet waarschijnlijk het huis verkocht worden om de schuld af te lossen. Is de verkoopopbrengst niet voldoende om de lening helemaal af te lossen? Dan betaalt het Waarborgfonds het verschil. De NHG  geeft de geldverstrekker dus extra zekerheid. Om die reden krijg je bij een NHG-hypotheek korting op de rente. Die kan oplopen tot 0,6% per jaar, wat bij een leensom van € 250.000 neerkomt op € 125 lagere rentelasten per maand.

NHG, dat staat voor Nationale Hypotheek Garantie, heeft vanaf 2021 ruimere mogelijkheden voor partners waarvan minimaal één persoon binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt. Zij kunnen gebruikmaken van een regeling die het afsluiten van een hypotheek met NHG makkelijker maakt. Een verschil in AOW-leeftijd kan nu een financieringstekort veroorzaken. Dit wordt opgelost met de werkelijke lastentoets.

De kostengrens voor de NHG is volgend jaar € 325.000. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd, is de grens 6% hoger.

Wat gebeurt met de overdrachtsbelasting?

Het is nog niet zeker dat de overdrachtsbelasting na 1 januari 0% is voor starters. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Dit staat op de agenda voor 7 en 8 december. Het advies aan starters is om zich nog niet rijk te rekenen tot het voorstel definitief is goedgekeurd.

Er is sowieso al een aanpassing doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Vanaf 1 april 2021 wordt een marktwaardegrens van 400.000 euro ingesteld. Is een woning meer waard, dan vervalt het voordeel volledig. De koper moet dan over het hele bedrag toch de heffing van 2 procent betalen. 

Huizenprijzen blijven stijgen

De spanning op de huidige woningmarkt neemt nog steeds toe. Een afvlakking of daling van de huizenprijzen is op korte termijn dan ook niet waarschijnlijk. Er wordt steeds actiever gezocht naar nieuwe woningen, terwijl het aantal mensen die van plan is hun huis te verkopen afneemt. Ook is het zo dat de meeste mensen liever eerst een nieuw huis kopen, voordat zij hun oude woning verkopen. Dit zorgt voor een stijging van de huizenprijzen en krapte op de woningmarkt. In het derde kwartaal van 2020 zijn de huizenprijzen met 11,6% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Ben je op zoek naar een nieuwe woning en heb je last van de hoge prijzen en het beperkte aanbod? Er zijn een paar stappen die je kunt nemen om jouw kansen te vergroten. Schakel bijvoorbeeld een aankoopmakelaar in en maak een afspraak met Freek Hypotheek over de Freek OpZeker Hypotheek. Daarmee maken we vooraf al jouw hypotheekdossier op orde, zodat je snel kan toeslaan als jouw droomhuis langskomt. Want je gaat op zeker en hebt daardoor slechts een kort – en soms helemaal geen – financieringsvoorbehoud nodig.

Een afspraak maken met Freek Hypotheek