De 10 grootste bedrijfsrisico's in Nederland voor 2021

De 10 grootste bedrijfsrisico's in Nederland voor 2021

Maandag 25 januari 2021

De 10 grootste bedrijfsrisico's in Nederland voor 2021

Bedrijfsonderbreking, uitbraak van pandemieën en cyberincidenten vormen de drie belangrijkste bedrijfsrisico’s voor 2021, zowel in Nederland als wereldwijd. Dit is de uitkomst van de Allianz Risk Barometer.

De top-10 bedrijfsrisico’s in Nederland

  1. Bedrijfsschade, inclusief onderbreking van de supply chain
  2. Pandemie-uitbraak en de gevolgen voor gezondheid, personeel en verkeer
  3. Cyberincidenten
  4. Klimaatverandering
  5. Macro-economische ontwikkelingen, zoals bezuinigingsprogramma’s, stijging van grondstoffenprijzen, deflatie en inflatie
  6. Marktontwikkelingen, zoals verhoogde concurrentie, nieuwkomers, fusies en overnames
  7. Natuurrampen
  8. Aanpassingen in voorschriften en wetgeving, bijvoorbeeld de Brexit
  9. Brand en explosie
  10. Schade aan reputatie of merkwaarde

Pandemie benadrukt belang risicobeheer

Het risico van een pandemie stond nooit hoog in de Risk Barometer. Het was een duidelijk onderschat risico. De pandemie laat zien dat risicobeheer en bedrijfscontinuïteitsbeheer verder moeten evolueren om bedrijven te helpen zich voor te bereiden op extreme gebeurtenissen. De vaakst genoemde risico’s hebben veel te maken met de mogelijke scenario’s waarmee bedrijven worden geconfronteerd door (de nasleep van) het coronavirus.

Cyberrisico’s nemen toe

De versnelling naar meer digitalisering en werken op afstand als gevolg van de pandemie vergroot IT-kwetsbaarheden. Op het hoogtepunt van de eerste golf van lockdowns in april 2020 meldde de FBI alleen al een toename van 300% incidenten. Incidenten met gijzelsoftware worden bovendien steeds schadelijker.

Adviesgesprek over risicobeheer

Heeft u een vraag over risicomanagement of uw zakelijke verzekeringen? Onze risicomanagers helpen u graag. Stel hieronder uw vraag en wij nemen contact met u op.