Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Cyber- en datarisico's

Advies over cyber- en datarisico’s voor uw bedrijf

Cybercrime en datalekken zijn een steeds groter risico voor uw bedrijf. Er wordt daarom ook steeds meer van u gevraagd bij het verwerken van gegevens. Een datalek heeft grote financiële consequenties en brengt veel gevolgschade met zich mee. VMD KOSTER adviseert hoe uw bedrijf dit risico op kan vangen.

Meer informatie cyberverzekering

Verzekering cyber- en datarisico's bij VMD KOSTER

Strengere wetgeving datalekken vanaf 2018

Vanaf 2018 geldt er nog meer één privacywet in de hele Europese Unie: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In 2018 moet ook uw organisatie dus voldoen aan de eisen die de AVG stelt. De AVG heeft consequenties voor de wijze waarop u als organisatie om moet gaan met persoonsgegevens en hoe u deze mag delen met andere organisaties.

Gratis handboek voor uw organisatie

Wat houdt de meldplicht datalekken in?

De meldplicht datalekken is opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (WbP). Met deze meldplicht wil de regering de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken. Dit moet ook een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens. Niet voldoen aan de eisen van de wet kan tot hoge boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens en vervelende aansprakelijkheidsclaims leiden.

Gratis handboek voor uw organisatie

Waarom moet u cyber- en datarisico’s verzekeren?

De Cyber en Data Risks verzekering wordt steeds belangrijker. Hiermee is uw bedrijf verzekerd tegen de (financiële) gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyberaanvallen. Ook de hoog oplopende kosten voor forensisch onderzoek vallen onder de dekking. U krijgt bovendien ondersteuning van een team van ervaren professionals om de schade te beperken. Zij helpen u bijvoorbeeld databases en websites te repareren, belanghebbenden te informeren en juridische kosten te beperken.

Bij een datalek of cyberaanval krijgt u te maken met hoge kosten. Zoals het inschakelen van een forensisch team om te onderzoeken welke informatie gelekt is, hoe dit gekomen is en of het lek nu gedicht is. Daarnaast zijn er kosten voor het informeren van de personen van wie mogelijk vertrouwelijke informatie is gelekt. Ook moeten er kosten gemaakt worden om de geschade reputatie te verbeteren. De Cyber en Data Risks verzekering regelt deze zaken voor uw bedrijf. De dekking is dus voor een groot deel in natura.

En dan is er nog de financiële schade die uw klanten eventueel leiden. Het niet goed beveiligen tegen verlies, diefstal  of misbruik van persoonsgegevens kan ook nog eens leiden tot een bestuurlijke boete van honderdduizenden euro's.

Vrijblijvende offerte verzekering Cyber and Data Risks

Andere factoren die het risico voor uw bedrijf vergroten

  • Het toenemende gebruik van draagbare apparaten betekent dat belangrijke en vertrouwelijke gegevens gemakkelijker kunnen worden gestolen of verloren raken.
  • Downtime van uw systemen is niet gedekt door uw bestaande verzekeringen. Een hackaanval, computervirus of kwaadaardige handeling van een werknemer veroorzaakt zo veel schade.
  • Uw bedrijf blijft bij outsourcing zelf verantwoordelijk voor de integriteit en de beveiliging van de verzamelde gegevens. Cyberrisico’s via uitbesteding zijn daarom ook verzekerbaar.
  • Beroepscriminelen organiseren zich steeds beter. Ze richten zich steeds meer op diefstal van geld en kostbare informatie bij bedrijven. En dat gaat zeker niet alleen om banken en overheidsdiensten. Elk bedrijf is een doelwit.

Schadevoorbeelden van cybercrime en datalekken

  • Datalek ziekenhuis: patiëntgegevens op straat.
  • Bij CEO-fraude krijgt een medewerker een verzoek van de CEO om geld over te maken, maar het verzoek komt van een crimineel.
  • Ransomware is heel populair. Uw systeem wordt gegijzeld en wordt pas vrijgegeven als u betaald heeft.
  • Bedrijven raken soms ook al hun bestanden kwijt door een CryptoLocker virus.

Meer informatie over cyber- en datarisico's?

Verzekering cybercrime voor uw bedrijf

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Hans van der Pauw

Hans van der Pauw

risicomanager

0172 611 116

Elke onderneming is uniek, daar hoort maatwerk bij. Dit kunnen wij voor u verzorgen.
Alle specialisten
Robbert-Paul Verkade

Robbert-Paul Verkade

risicomanager

06 558 81 588

Ondernemen is topsport, en daar hoort een goede begeleiding bij. Samen risico’s elimineren om optimaal te presteren: daar ga ik voor met mijn klanten.
Alle specialisten
Arie van der Veer

Arie van der Veer

risicomanager

06 242 27 885

Samen met u maken wij uw risico’s inzichtelijk en indien nodig zorgen we ervoor dat ze goed verzekerd zijn.
Alle specialisten
Hans Raaphorst

Hans Raaphorst

risicomanager

0172 611 116

Maatwerk is onze business.
Alle specialisten